logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 612
Meno kňaza : Bácsmegyey, Ernest
Pcmeno kňaza : bacsmegyeyernest
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 474
Poradie : 142000
Citát : Bácsmegyey Ernestus.Missus 5. Maji 1749. pro cooperatore Rosenbergam, inde 6. Nov. ejusdem anni ad Búr, 10. Jan. 1751. installatus parochus S. Mariae de Thurócz, inde 16. Oct. 1754. transivit ad Lutila ubi usque 1757. mansit. Demum 30. Maji 1761. investitus parochus oppidi Mossócz quacum transivit ad dioecesim Neosol.
Preklad : 5. mája 1749 bol poslaný za kaplána do Ružomberku, odtiaľ 6. novembra toho istého roka do Boroviec, 10. januára 1751 sa stal farárom vo Sv. Mare v Turci (Socovce), odtiaľ 16. októbra 1754 prešiel do Lutily, kde zostal až do r. 1757. Potom bol 30. mája 1761 ustanovený za farára mestečka Mošovce, čím prešiel do Banskobystrickej diecézy.

Číslo záznamu : 27531
Meno kňaza : Bácsmegyey, Ernest
Pcmeno kňaza : bacsmegyeyernest
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 11
Poradie : 370
Citát : Bácsmegyei Ernest
N. 1726 v Trnave v rodine lekára, zeman. O. 1749. CV 1754 Lutila píše: Theologus ungaro-germano-slavus, quatuor annos in seminario s. Adalberti, Capellanus s. Nicolai in Bur 15 mens., Rosembergae 5 mens., habet libros 17. 1751 farár vo Sv. Mare, 1754 v Lutile do 1757. 1761 v Mošovciach, 1799 D, 1804 HCEN. Z. 11.V.1809.

Číslo záznamu : 30582
Meno kňaza : Bácsmegyey, Ernest
Pcmeno kňaza : bacsmegyeyernest
Číslo knihy : 907734
Názov knihy : Zarevúcky, Anton:Katalóg zosnulých duchovných pastierov, Badín 1985, rukopis
Skratka knihy : Zar3
Strany : 5
Poradie : 170
Citát : Bácsmegyei Ernest
N.1726 v Trnave. Zeman z lekárskej rodiny. O. 1749. K v Búrskom Sv. Mikuláši, Ružomberku. 1751 F vo Sv. Mare, 1754 v Lutile,1761 v Mošovciach, 1799 D, 1804 HCEN. Z. 11.5.1809.