logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 33681
Meno kňaza : Babčák, Matej
Pcmeno kňaza : babcakmatej
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 242
Poradie : 24060
Citát : Babčák Matej, n. 23. 2. 1951 v Košiciach, o. 8. 6. 1974, kapl. Prešov, 1977 kapl. Bardejov, Trebišov.

Číslo záznamu : 36298
Meno kňaza : Babčák, Matej
Pcmeno kňaza : babcakmatej
Číslo knihy : 6883
Názov knihy : Hišem, Cyril:Košické presbytérium 1804-2006, Košice 2006, al. text.
Skratka knihy : CHKE
Poradie : 520
Citát : BABČÁK, Matej, JCLic.
* nar. 23.2.1951 Košice, ord. 8.6.1974 Bratislava - J. Gábriš, prim. Košice – Juh
* 1974 kaplán Prešov, 1977 Bardejov, 1977 Trebišov, 1978 farár Cejkov, 1990 Prešov, dekan, člen Presbyterskej rady, 2001 Nižný Hrušov, 2004 Humenné, dekan, 2005 sudca Metropolitného tribunálu.
* ACAC 4/2005, s. 33. Sch. 1978, s. 242; 1995, s. 152; 1998, s. 119; 2000, s. 129; 2002, s. 139; 2004, s. 125.>

Číslo záznamu : 41324
Meno kňaza : Babčák, Matej
Pcmeno kňaza : babcakmatej
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 528
Poradie : 55790
Citát : Babčák Matej, kaplán v Trebišove, od 1. IX. 1978 spr. farnosti v Cejkove.