logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 588
Meno kňaza : Augustini, Štefan (1640? - 1681)
Pcmeno kňaza : augustinistefan1640
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 472-473
Poradie : 141760
Citát : Augustini Stephanus.E seminario S. Stephani 16. Dec. 1667. Ordinatus. Unum mensem, secundum matricas parochiae in Ternye, transegit, ab 1679. ad 1680. Tunc enim per Thomam Ebeczky, commissarium Tökölianum minister aug. conf. intrusus est. 14. Jul. 1680. investitus parochus oppidi Verbó, ast jam 12. Oct. 1680. transivit ad Ujbánya ubi tantum usque 11. jan. 1681. mansit, transiens hinc 16. Jan. 1681. ad Zsarnocam. Hinc etiam post breve tempus, eodem anno abivit.
Preklad : Zo Seminára sv. Štefana 16. decembra 1667 bol vysvätený za kňaza. Jeden mesiac bol podľa farských matrík v Tŕní, od 1679 do 1680. Potom bol zosadený evanjelikom Tomášom Ebeckým, Tököliho služobníkom. 14. júla 1680 bol ustanovený za farára v mestečku Vrbové, no už 12. októbra prešiel do Novej Bane, kde zostal do 11. januára 1681, prejdúc 16. januára 1681 do Žarnovice. Tam po krátkom čase, ešte v tom roku zomrel.

Číslo záznamu : 27528
Meno kňaza : Augustini, Štefan (1640? - 1681)
Pcmeno kňaza : augustinistefan1640
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 11
Poradie : 340
Citát : Augustíni Štefan
O. 1667, 1679 farár v Tŕní, kde bol iba mesiac, lebo komisár Ebeczký dosadil tam ev. farára. 1680 vo Vrbovke a t. r. v Novej Bani, 1681 v Žarnovici.