logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 578
Meno kňaza : Arnold (Sebechleby, 1332)
Pcmeno kňaza : arnoldsebechleby1332
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 472
Poradie : 141660
Citát : Arnoldus.Occurrit 1332. inter et 1337. plebanus in Zebechu (Szebeléb) in archidiaconatu Vntensi (Hont) qui collectoribus census papalis juratus dixit, plebaniam suam non ultra decem marcas valere, solvit marcam. (Mon. Vat. S. I. T. I. 221.)
Preklad : Medzi rokmi 1332 a 1337 sa objavuje ako farár v Sebechleboch v dekanáte Hont, ktorý hovoril, že jeho benefícium nebolo viac ako desať mariek, zaplatil jednu marku. (Mon. Vat. S. I. T. I. 221.)

Číslo záznamu : 50537
Meno kňaza : Arnold (Sebechleby, 1332)
Pcmeno kňaza : arnoldsebechleby1332
Meno farnosti : Sebechleby
Pcmeno farnosti : sebechleby
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 221
Poradie : 54120
Citát : [Item Arnoldus de] Zebechu iuratus dixit, plebaniam suam non ultra [X. marcas valere, et est dyocesis] Strigoniensis et archidiaconatus Vntensis, solvit marcam.
Preklad : Arnold, kňaz zo Sebechlebov prisahal, že jeho benefícium (farnosť) nie je viac ako 10 mariek, zaplatil 1 marku, je to Ostrihomská diecéza a hontiansky archidiakonát.