logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 36261
Meno kňaza : Alter, Jozef
Pcmeno kňaza : alterjozef
Číslo knihy : 6883
Názov knihy : Hišem, Cyril:Košické presbytérium 1804-2006, Košice 2006, al. text.
Skratka knihy : CHKE
Poradie : 150
Citát : ALTER, Jozef
* nar. 1765 Sv. Jur pri Bratislave, ord. 1789, +19.9.1830
* štúdiá Podolínec, Prešov, Košice, 1789 kaplán Bardejov, 1792 Prešov - Solivar, 1792 farár Šarišské Dravce, 1806 - 1830 Košice – Barca.
* B. 1804. D. 1831, s. 117. Sch. 1807, s. 13; 1815, s. 13; 1816, s. 13; 1818, s. 15; 1819, s. 16; 1824, s. 17; 1826, s. 24; 1828, s. 19; 1829, s. 19.>