logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 474
Meno kňaza : Albrecht, Jozef
Pcmeno kňaza : albrechtjozef
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 465
Poradie : 140620
Citát : Albrecht Josephus.E seminario S. Steph. 9. Jul. 1770. missus in Scepusium, ubi cooperatorem egit in Gölnicz, inde 1774. factus parochus Kuknoviensis, sed mox transivit ad Jekelfalva et cum illa ad dioec. Scepusiensem.
Preklad : Zo seminára sv. Štefana bol poslaný 9. júla 1770 na Spiš, kde pôsobil ako kaplán v Gelnici, odtiaľ sa v r. 1774 stal farárom v Kluknave, ale potom prešiel do Jakloviec a s tým do Spišskej diecézy.