logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 145
Meno kňaza : Albi, Daniel
Pcmeno kňaza : albidaniel
Číslo knihy : 1019597
Názov knihy : Prikryl, Ľubomír Viliam: Lexikón katolíckych duchovných Žiliny. Žilina 2014 (el. text)
Skratka knihy : plv1
Poradie : 60
Citát : Albi, Daniel (+ 1. novembra 1595 Žilina) — kňaz Nitrianskej diecézy.
Farárom v Žiline sa stal v roku 1588. Túto funkciu zastával až do svojej smrti. Bol aj dekanom Hornotrenčianskeho obvodu – Trenčiansku stolicu v tých časoch rozdelili na dva obvody – dolný a horný.
V tom čase majiteľ Žiliny Miklós Dersffy (1549?-1605) odobral farský kostol protestantom, v rokoch 1583 až 1586 dal urobiť jeho opätovnú prestavbu a prinavrátil ho pôvodnému účelu. Dňa 21. septembra 1586 vtedajší nitriansky sídelný biskup Msgr. Zachariáš Rohožník Mošovský (1542-1587) ho znova posvätil, a to už ako Kostol Najsvätejšej Trojice. Toto zasvätenie má dodnes.