logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty k tejto farnosti:
Číslo záznamu : 31931
Meno farnosti : Turzovka
Pcmeno farnosti : turzovka
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 295
Poradie : 41340
Citát : TURZOVKA 023 54, tel. 934 92, o. Čadca, (10.000), k. P. M. Naneb. (1726), kap. P. M. Nep. Srdca v Hlinenom (1876), kap. P. M. Sedemb. u Blažkov (1840), kap. P. M. Sedemb. v Podvysokej (1800), kap. P. M. Karm. v Predmieri (1820), kap. P. M. Kráľ. na Vyšnom konci (1944), kap. P. M. Ust. Pom. u Okuliarov (1924). — Fil.: 1. Korňa (3.000), k. B. S. J. (1949), 2. Dlhá nad Kysucou (1.500), k. P. M. Sedemb. (1954). — K 311, p 117, s 111.
Duchovný správca: Andrej Rosa.
Kaplán: Pavol Trnka.

Číslo záznamu : 41551
Meno farnosti : Turzovka
Pcmeno farnosti : turzovka
Číslo knihy : 1019709
Názov knihy : Schematismus Cleri Dioecesis Nitriensis Pro Anno A Christo Nato MCMXLII
Skratka knihy : NS1942
Strany : 89
Poradie : 1430
Citát : 4. Turzovka. Ecclesia ad Assumptionem B. M. V. consecrata.
Parochia erecta 1694. Matricas habet ab anno 1694.
Capella S. Cor. B. M. V. in Hlinené et in Predmier, B. M. V .
Auxiliatricis Christ. in Okuljari et in Olešná, SS. Ros. in
Podvysoká. Liberae collationis Episcopalis. Parochus: Idem,
qui Secretarius distr. Cooperatores: I. D. Rudolphus Korec,
II. D. Stephanus Čierny, III. D. Adalbertus Masár.

Num. anim. Cath. A. C. Jud. Div.
In Matre: 7200 — — — 1-18
Fil.: Olešná 1769 — — — 1-6
Podvysoká 649 — — — 1-6
Dlhépole-Dlhá-Turkov 1157 — — — 2-8
Divina-Dlhá 452 — — — 4-7
Nesluša-Dlhá 167 — — — 5-8
_____________________________________________________________
Universim: 11.294 — — —

Ss. Ros. 900, SMBS 280, Tert. S. Franc. 160, SKM 40,
Prop. F., Inf. J.
Usus linguae: Slavicae.
Posta, et statio telegr., viae ferreae: loco.

Číslo záznamu : 42126
Meno farnosti : Turzovka
Pcmeno farnosti : turzovka
Číslo knihy : 556617
Názov knihy : Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato 1836
Skratka knihy : NS1836
Strany : 95
Poradie : 1220
Citát : TURZÓ-FALVA. Parochia antiqua, erecta Anno 1694. |
Ecclesia ad Assumptam B. M. V. |
Patronus. Cels. D. Princeps Paulus Eszterházy. |
Parochus. Idem, qui Vice-Archi-Diaconus. |
Cath. AC. Jud. |
In Matre per Montes et Valles sparsa 6447 - 79 | 1. 2. 3.
Filialibus: |
Dlha-Divinensi 503 - - | 1. 2.
Dlha-Dlhopolensi 317 - - | 1 1/2
Dlha-Neszlussensi 473 - - | 1. 2.
Olessna 1507 - - | 1. 2. 3.
Podviszoka 482 - 12 | 3/4
Lingua: Slav. Summa: 9729 - 91

Číslo záznamu : 42276
Meno farnosti : Turzovka
Pcmeno farnosti : turzovka
Číslo knihy : 556617
Názov knihy : Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato 1836
Skratka knihy : NS1836
Strany : 152
Poradie : 2740
Citát : Turzofalva. Laurentius Dzian. Andreas Stephánik. Mathias Domaniczky. Joannes Hudek. Georgius Bartalik. Nicolaus Balazsovits. Antonius Zsilkay. Georgius Lancso. Stephanus Bánovszky, alias Bacho. Ladislaus Szluka. Andreas Fábry. Franciscus Daniss.

Číslo záznamu : 43132
Meno farnosti : Turzovka
Pcmeno farnosti : turzovka
Číslo knihy : 1019708
Názov knihy : Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato MCMXXXVII
Skratka knihy : NS1937
Strany : 89
Poradie : 1240
Citát : 4. Turzovka. Ecclesia ad Assumptionem B. M. V. conse- Dist.a
crata. Parochia erecti 1694, Matricas habet ab anno 1694. matre
In ambitu parochiae Ecclesia Ss. Cordis Jesu in Klin, Km.
Capella purissimi Cordis B. M. V. in Hlinené, ad SS.
Cyrillum et Methodium in Biely Kríž, ad B. M. Virg.
perpetui suffragii in filiali Olešná, item B. M. Virg.
perpetui suffragii in centro. Patronus: „Zelehos", úč.
spol. Bratislava. Parochus: D. Carolus Točík. Coope-
ratores: D. Rudolphus Števula, expositus in Klin, D.
Paulus Horváth, D. Josephus Balušík.

Num. anim. Cath. A. C. Čsl. Jud. Absque conf.
In Matre: 8725 5 2 67 2 1-18
Fil.: Olešná 1767 -- -- -- -- 1-6
Podvysoká 652 -- 2 -- -- 1-6
Dlhépole- Dlhá-Turkov 1215 -- -- -- -- 2-8
Divina-Dlhá 602 -- -- -- -- 4-7
Nesluša-Dlhá 167 -- -- -- -- 5-8
___________________________________________________________
Universim: 13128 5 4 67 2

Ss. Ros. 725, S. M. B. S. 305, Char. 28, Orol 36, Tert.
S. Franc. 288, SKM 102, Odbor KS. rob. 255, Sod. Mar.
32, Prop. F. 101.
Usus linguae: Slavicae.
Posta, et statio telegraphica: loco.

Číslo záznamu : 43540
Meno farnosti : Turzovka
Pcmeno farnosti : turzovka
Číslo knihy : 60075
Názov knihy : Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato MCMXIII
Skratka knihy : NS1913
Strany : 88
Poradie : 1260
Citát : 6. Turzófalva. Ecclesia ad Assumptionem B. M. V. consecrata.
Parochia sec. XVI. iam exstitit. Matricas habet ab anno 1694.
In ambitu parochiae: Capella purissimi Cordis B. M. V.
Patronus: Francisci Com. Ballestrem de Plawniowitz
Successores. Interim. Administrator: D. Vincentius Bednarik. Cooperatores: D. Stephanus Zlámal et —

Num. anim. Cath. A. C. H. C. Jud. Div.
In matre: o 9850 — — 102 — 18
Fil.: Berekfalva 2233 — — 1 — ½-15
Határujfalu 743 — — 10 — ½-5
Trencsénhosszúmező 1148 — — 5 — ½-10
Montes Nagydivény 463 — — 4 — ½- 8
Montes Neszlény 121 — — — — ½ -8
___________________________________________________________
Universim 14558 — — 122 —
Usus Linguae: Slav.
Posta et st. telegr. loco.

D) Archi-Diaconatus Gradnensis
in Comitatu Trenchiniensi et Nitriensi.

Archi-Diaconus: Rmus D. DEMETRIUS GYURCSÁNSZKY, pag. 15.

I. Districtus Gradnensis.

Vice-Archi-Diaconus:
A. R. D. Antonius Czeizel, pag. 21.

Secretarius Districtualis:
D. Josephus Buzna de Nemesjácz, Parochus Dezsérensis.

Parochiae:

Číslo záznamu : 62661
Meno farnosti : Turzovka
Pcmeno farnosti : turzovka
Číslo knihy : 1066145
Názov knihy : Schematizmus Žilinskej diecézy 2018
Skratka knihy : schem2018
Strany : 46
Poradie : 100
Citát : Farnosť vznikla v roku 1615 pôvodne ako evanjelická. Pôsobili v nej nasledujúci katolícki farári, administrátori: Mikuláš Pružinský, Blažej Tvardoka SJ, Juraj Rudinský, Juraj Jozef Ribáni SJ, Vavrinec Dzian, Andrej Štefánik, Vincent Janaček OFM, Matej Domanický, Ján Hudek, Juraj Bartalík, Mikuláš Balažovič, Anton Žilkaj, Juraj Lanco, Štefan Lukačovič OFM, Štefan Bacho-Bánovský, Ladislav Sluka, Andrej Fábry, František Xaver Daniš, Ján Lacko, František Tagáni, Ján Tvrdý, Július Lonský, Ignác Diera ml., Karol Točík, Andrej Rosa-Zajac, Ladislav Porubčin, Ivan Mahrík, Pavol Mičúch, Jozef Petráš, Andrej Týleš, Karol Dobiáš, Jozef Hrtús.
Matriky sú vedené od roku 1694, sú zachované.
Poznámka DKI : Zoznam kňazov v Schematizme vypracoval Drahomír Velička.

Číslo záznamu : 66735
Meno farnosti : Turzovka
Pcmeno farnosti : turzovka
Názov knihy : Velička, Drahomír: Zoznam kňazov farností Žilinskej a Nitrianskej diecézy, el. text. Žilina 2021.
Skratka knihy : DH
Poradie : 110
Citát : TURZOVKA
Evanjelickí – Michal Orlandi Carbonarius (Uhliar) 1615 - (?)
Ján Rajtíni 1629 – 1632(?)
Ján Rajtíni 1647 – 1664
Juraj Rudinský ? - 1686 (?)
Katolícki - Michal Pružinský (licenciát) 1674
Blažej Tvardoka 1674
Juraj Rudinský (licenciát) 1688 – 1694
Jozef Juraj Ribáni 1694 – 1695
Vavrinec Dzian 1695 – 1712
Andrej Štefánik 1712 – 1718
Vincent Janáček, OFM 1723 - 1724
Matej Domanický 1724 – 1733
Ján Hudek 1733 – 1736
Urban Simper, OFM 1737
Juraj Bartalík 1737 – 1740
Žilinskí františkáni 1740 - 1741
Mikuláš Balažovič 1741 - 1755
Anton Žilkaj 1755 - 1760
Juraj Lančo 1760 – 1775
Štefan Bacho-Bánovský 1775 – 1797
Ladislav Sluka 1797 – 1808
Andrej Fábry 1808 – 1829
František Xaver Daniš 1829 – 1840
Ján Lacko 1840 – 1849
František Tagáni 1849 – 1883
Ján Tvrdý 1883 – 1898
Július Lonský 1898 – 1911
Ignác Diera ml. 1911 – 1918
Karol Točík 1918 – 1960
Andrej Rosa 1960 – 1982
Ladislav Porubčin 1982 – 1985
Ivan Mahrík 1985 – 2000
Pavol Mičúch 2000 – 2001
Jozef Petráš 2001 – 2008
Andrej Týleš 2008 – 2009
Karol Dobiáš 2009 – 2014
Jozef Hrtús 2014 – 2017
Ján Vrbata 2017 –