logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty k tejto farnosti:
Číslo záznamu : 31929
Meno farnosti : Skalité
Pcmeno farnosti : skalite
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 295
Poradie : 41320
Citát : SKALITÉ 023 14, tel. 96 36, o. Čadca, (5.400), k. sv. Jána Krst. (1894), kap. sv. Kríža (1944), kap. P. M. Sedemb. (1941), kap. P. M. Lurd. (1941). - K 116, p 42, s 51.
Duchovný správca: Ondrej Sandanus.

Číslo záznamu : 41546
Meno farnosti : Skalité
Pcmeno farnosti : skalite
Číslo knihy : 1019709
Názov knihy : Schematismus Cleri Dioecesis Nitriensis Pro Anno A Christo Nato MCMXLII
Skratka knihy : NS1942
Strany : 87
Poradie : 1380
Citát : 8. Skalité. Ecclesia ad S. Joannem Bapt. Parochia erecta anno
1749, Matricas habet ab anno 1750. In ambitu parochiae:
Capella B. M. V. Lapurdensis et nova Calvaria B. M. V.
Dolorosae Patronae Slov. Patronus: „Zelehos" uč. spol.
Bratislava. Int. Administrator. D. Petrus Černo. Cooperator:
D. Michael Pružina.

Num. anim. Cath. A. C. Jud. Div.
In Matre: 3245 8 1 7 1-6
_______________________________________________________________
Universim: 3245 8 1 7

SS. Ros. 1020, SS. Cor. J. 200, Char. 220, Adalb. 150,
SKM. 60, Prop. F. 300, Inf. f. 175, SMBS.
Usus linguae: Slavicae.
Posta et statio telegrephica, teleph., via ferrea: loco.

Číslo záznamu : 42124
Meno farnosti : Skalité
Pcmeno farnosti : skalite
Číslo knihy : 556617
Názov knihy : Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato 1836
Skratka knihy : NS1836
Strany : 95
Poradie : 1200
Citát : SZKALITE. Paroch. ant. erecta Anno 1750. | Dist. a Matr.
Ecclesia ad S. Joannem Bapt. | Hor.
Patronus Cels. D. Princeps Paulus Eszterházy. |
Parochus. D. Joannes Linek. |
In Matre: Cath. AC. Jud. |
2157 - 8 | 1 1/2
Lingua: Slav. Summa: 2157 - 8

Číslo záznamu : 42257
Meno farnosti : Skalité
Pcmeno farnosti : skalite
Číslo knihy : 556617
Názov knihy : Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato 1836
Skratka knihy : NS1836
Strany : 150
Poradie : 2550
Citát : Szkalite. Nicolaus Kaluzsay. Lucas Pazsitzky, una Parochus Csattzensis. Josephus Otrokóczy. Joannes Czulik. Stephanus Galbovics. Andreas Gombár. Ladislaus Rázgha. Thomas Pocsarovszky. Joannes Szlusny. Stephanus Gombár. Michael Zsák. Joannes Linek.

Číslo záznamu : 43127
Meno farnosti : Skalité
Pcmeno farnosti : skalite
Číslo knihy : 1019708
Názov knihy : Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato MCMXXXVII
Skratka knihy : NS1937
Strany : 87
Poradie : 1190
Citát : 8. Skalité. Ecclesia ad S. Joannem Bapt. Parochia erecta
anno 1749. Matricas habet ab anno 1750. In ambitu
parochiae: Capella B. M. V. Lapurdensis. Patronus:
„Zelehos" úč. spol. Bratislava. Parochus: Idem, qui Se-
cretarius Distr. Cooperator: —

Num. anim. Cath. A. C. H. C. Jud. Div.
In Matre: 2785 -- -- 12 29 1-7
___________________________________________________________
Universim: 2785 -- -- -- --

SS. Ros. 615, SS. Cor. J. 160, Apost. SS. Cyr. et. Meth.
145, Char. 220, Adalb. 108, SKM. 90.
Usus linguae: Slavicae.
Posta et statio telegraphica: loco.

Číslo záznamu : 43534
Meno farnosti : Skalité
Pcmeno farnosti : skalite
Číslo knihy : 60075
Názov knihy : Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato MCMXIII
Skratka knihy : NS1913
Strany : 85
Poradie : 1200
Citát : 5. Sziklaszoros. Ecclesia ad S. Joannem Bapt. Parochia
erecta anno 1749. Matricas habet ab anno 1750. In ambitu
parochiae: Capella B. M. V. Lapurdensis. Patronus:
Francisci Com. Ballestrem de Plawniowitz Successores.
Parochus: D. Josephus Badik. Cooperator: D. Geyza Duboss,
in examine Pro-Synodali approbatus.

Num. anim. Cath. A. C. H. C. Jud. Div.
In matre: 2276 14 — 12 — —
In custod. strati ferrei 60 — — — — 6
___________________________________________________________
Universim 2336 14 — 12 —
Usus Linguae: Slav.
Posta et st. telegr. loco.

VIII. Districtus Turzófalvaensis.

Vice-Archi-Diaconus:
A. R. D. Antonius Zatkovics, Parochus Hegyeshelyiensis
Scholarum elem. Districtualis Inspector.

Secretarius Districtualis: D. Josephus Szőke, Administrator Trencsénmakóensis.

Parochiae.

Číslo záznamu : 62656
Meno farnosti : Skalité
Pcmeno farnosti : skalite
Číslo knihy : 1066145
Názov knihy : Schematizmus Žilinskej diecézy 2018
Skratka knihy : schem2018
Strany : 37
Poradie : 50
Citát : Farnosť vznikla v roku 1749, v rokoch 1761-1772 dočasne zanikla, v roku 1772 obnovená. Pôsobili v nej farári: Mikuláš František Kalužaj, Lukáš Pažický, Jozef Otrokóci, Ján Culík, Štefan Galbovič, Andrej Gombár, Ladislav Rázga, Tomáš Počarovský, Štefan Gombár, Michal Žák, Ján Linek, Ján Úžik, Andrej Radlinský, Ján Loha, Štefan Kavec, Andrej Bednár, Pavol Adamovič, Jozef Badík, Rudolf Fundárek, Jozef Randík, Peter Černo, Ondrej Sandanus, František Kvašňovský, František Cvacho, Pavol Mitaš, Anton Duník.
Matriky sú vedené od roku 1750, sú zachované.
Poznámka DKI : Zoznam kňazov v Schematizme vypracoval Drahomír Velička.

Číslo záznamu : 66738
Meno farnosti : Skalité
Pcmeno farnosti : skalite
Názov knihy : Velička, Drahomír: Zoznam kňazov farností Žilinskej a Nitrianskej diecézy, el. text. Žilina 2021.
Skratka knihy : DH
Poradie : 140
Citát : SKALITÉ
Mikulaš František Kalužaj 1750-1754
Lukáš Pažický 1754-1761 (potom farnosť dočasne spojená s Čadcou)
Jozef Otrokóci 1772-1775
Ján Culík 1775-1776
Štefan Galbovič 1776-1784
Andrej Gombár 1784-1798
Ladislav Rázga 1798-1805
Tomáš Počarovský 1805-1807
Ján Slušný 1807-1808
Štefan Gombár 1808-1829
Michal Žák 1829-1830
Ján Linek 1830-1844
Ján Úžik 1844-1848
Andrej Radlinský 1848-1854
Ján Loha 1854-1855
Štefan Rúčka 1855-1856
Štefan Kavec 1856-1871
Andrej Bednár 1871-1874
Pavol Adamovič 1874-1875
Juraj Prokša 1875-1878
Jozef Badík 1878-1919
Rudolf Fundárek 1919-1921
Jozef Randík 1921-1938
Peter Černo 1938-1974
Ondrej Sandanus 1974-1986
František Kvašňovský 1986-1991
František Cvacho 1991-1997
Pavol Mitaš 1997-2010
Anton Duník 2010-2015
Jozef Možiešik 2015-