logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty k tejto farnosti:
Číslo záznamu : 33548
Meno farnosti : Raslavice
Pcmeno farnosti : raslavice
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 217
Poradie : 22620
Citát : RASLAVICE 086 41, tel. 921 29, o. Bardejov, (2.539), k. P. M. Narod. (13. st.), k. sv. Mikuláša (1862). — Fil.: 1. Abrahamovce (175), k. sv. Anny (1732), 2. Lopúchov (174), k. P. M. Ruž. (1913), 3. Tročany (323), k. sv. Cyrila a Metoda (1757). — K 45, p 19, s 27.
Duchovný správca: Karol Džupina.

Číslo záznamu : 50338
Meno kňaza : Ján(Raslavice,1332)
Pcmeno kňaza : johannes1332nizneraslavice
Meno farnosti : Raslavice
Pcmeno farnosti : raslavice
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 210
Poradie : 52130
Citát : Item Johannes de Rastolnissa (Rastlovisa)iuratus extimavit beneficii sui decimam XXIIII. grossos, quos solvit.
Preklad : Ján, kňaz z Raslavíc, prísažne odhadol svoj desiatok z benefícia na 24 grošov, ktoré zaplatil.

Číslo záznamu : 54018
Meno kňaza : Ján(Raslavice,1332)
Pcmeno kňaza : johannes1332nizneraslavice
Meno farnosti : Raslavice
Pcmeno farnosti : raslavice
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 317
Poradie : 88930
Citát : Item Johahnes de Razlauiza solvit XX. grossos.
Preklad : (Kňaz) Ján z Raslavíc zaplatil 20 grošov.

Číslo záznamu : 55498
Meno farnosti : Raslavice
Pcmeno farnosti : raslavice
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 355
Poradie : 103730
Citát : Item de Kaslauicz (sic) solvit VII.
Preklad : (Kňaz) z Raslavíc zaplatil 7 (grošov).

Číslo záznamu : 55502
Meno kňaza : Peter(Raslavice,1332)
Pcmeno kňaza : peter1332trocany
Meno farnosti : Raslavice
Pcmeno farnosti : raslavice
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 355
Poradie : 103770
Citát : Item Petrus de Troyka II.
Preklad : (Kňaz) Peter z Tročan (teraz filiál. far. Raslavice) (zaplatil) 2 (groše).

Číslo záznamu : 56159
Meno farnosti : Raslavice
Pcmeno farnosti : raslavice
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 371
Poradie : 110340
Citát : Item plebanus de Lapos.
Preklad : Farár z Lopúchova (teraz filiál. farnosti Raslavice).
Poznámka DKI : Určenie miesta nie je isté.

Číslo záznamu : 62445
Meno farnosti : Raslavice
Pcmeno farnosti : raslavice
Číslo knihy : 94501
Názov knihy : Trochta, J.:Zoznam stredovekých fár na Sl.,XVI. Šarišská stolica
Skratka knihy : Trochta
Poradie : 1740
Citát : 47. NIŽNÉ RASLAVICE, (o. Bardejov).
a) 210: Johannes de Rastolnissa, (Rastlovisa), d.: 24 gr.-
b) 317: Johannes de Razlauiza, 20 gr.
c) 355: de Kaslauicz, 7.-
d) -.-

0-207/68: Magyarraszlavica. Schem. 75: Uhorské Raslavice. Medzi farami dikálneho zoznamu z r. 1543 nájdeme aj dedinu "Razlavicza".(1) Villa Razlauth,(1277);(2) poss. Rozlauicha,(1338);(3) Raslawicha, (Uhorská R. teraz Nižná R.) s 15 portami,(4) a Thothraszlavicha s 19 portami,(1427).(4) Zo starého kostola, ktorý bol postavený v polovici XIII. stor. sa zachoval iba románsky pôdorys.(5) Kňaz "Georgius de Raszlavicza" tiež bol r. 1564 prívržencom evanj. konfesie.(6)

1) ETE-IV/186.
2) W-IX/167 a Szp. Borsa, II. č. 2810. Existuje aj staršia nedatovaná donačná listina Ladislava IV.(asi z r. 1276), ktorá uvádza "terra Razloufelde, ale je to falzum z neskorších časov.
3) AO-VII/473.
4) LC. Saros, col. 12.
5) Mencl: Stredoveká architektúra na Slovensku. 345.
6) Hörk J. str. 23.

Nová Ves Chminianska - p.č. 22: Chminianska Nová Ves.
Nová Ves Pečovská - p.č. 50: Pečovská Nová Ves.

Číslo záznamu : 62470
Meno farnosti : Raslavice
Pcmeno farnosti : raslavice
Číslo knihy : 94501
Názov knihy : Trochta, J.:Zoznam stredovekých fár na Sl.,XVI. Šarišská stolica
Skratka knihy : Trochta
Poradie : 1990
Citát : 71. TROČANY, (o. Bardejov).
a) -.-
b) -.-
c) 355: Petrus de Troyka, d.: 2.-
d) -.-

0-165/115: Trocsány. Balássy nesprávne tvrdí, že túto dedinu preto zaradil do zoznamu miest Abovskej stolice, lebo že je aj v páp. registri medzi miestami tejto stolice, čo je mýlny názor, pokiaľ pred "Troykou" uvedené dve miesta (villa Ludvici a Buchardus) boli v okolí Bardejova (p. č. 40 resp. č. 32 tohto zoznumu). Schem. 75: Tročany, (zf), fara: Uhorské Raslavice. Kostol má teraz patrocínium kráľa sv. Štefana. Podľa prof. Dr. Varsika sa utvorilo meno dediny z pôvodného kostolného patrocínia sv. Trojice (latinsky: Sancta Trinitas).(1) Tento jej latinský názov sa vyskytuje v donačnej listine z r. 1277, (villa Sancte Trinitatis).(2) Ale v XIV. stor. už je slovanský názov bežný.(3) "Nobiles de Trochan", (1338);(4) "poss. Trochan", (1387,(5) 1392,(6) 1409).(7) R. 1427 mala dedina "Nagytrochán" 15 port, a "Kystrochán" sedem.(8) Bola to asi druhoradá fara, ktorá skoro zanikla.

1) Dr. Varsik: O pôvode a etymológii niektorých miestnych názvov na východnom Slovensku. Zborník Filoz. fak. Univ. Komenského, R. IX. 1958, str. 128-129, a Osídlenie košicke kotliny, I/110.
2) W-IX/167, Szp. II. č. 2258, a Szp.-Borsa, II. č. 2810.
3) Už r. 1270 sa v istej donačnej listine spomína zem Trochan, (quandam terram nostram (regalem Trochan vocatam ultra indagines sitam). P. CP-VIII/130, a Szp. II. č. 2049. Ale táto listina sa považuje za falzum.
4) F-VIII/4-357.
5) Zichy okmt. IV/336.
6) ZSO-I. 2687.
7) ZSO-II/2, č. 6787.
8) LC. Saros. col. 7 a 9.