logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty k tejto farnosti:
Číslo záznamu : 27461
Meno farnosti : Pitelová
Pcmeno farnosti : pitelova
Číslo knihy : 1044033
Názov knihy : Zarevúcky, A.: Katalóg farností a kostolov banskobystrického biskupstva. Samizdat, 1976
Skratka knihy : Zar1
Strany : 273
Poradie : 940
Citát : Pitelová

Podhorská dedina na okraji kremnického pohoria. Prvý raz sa v listinách spomína r. 1487 /Pichtofalua/ ako majetok patriaci domíniu OAB. Dnešné meno sa prvý raz vyskytuje r. 1564. Od 1776 patrilo domíniu BBB. Obec pôvodne ležala pri Brode, ale za tureckých vpádov sa preniesla do hôr. Bol tu kameňolom dobre opracovateľného kameňa, z ktorého vyrábali platne, dlažby, stĺpy, kvádre a pod.
Farnosť. Je to teraz expozitúra FÚ v Jastrabej. Bola zriadená r. 1946 tak, že jastrabského kaplána umiestnili na trvalé bydlisko v Pitelovej. Duchovná služba obec si to veľmi vyžadovala, lebo obec je od Jastrabej veľmi vzdialená a pre komunikácie sa ťažko dajú využiť motorové vozidlá, treba chodiť väčšinou len pešky. V minulosti patrila k farnosti v Žiari. Keď r. 1761 zriadila sa farnosť Trnavá Hora, Pitelovú pridelili ako filiálku Jastrabej.
Kostolík pôvodne P. Márie Ružencovej, od 1820 trpiaceho Spasiteľa stojí na vyvýšenom mieste na okraji obce. Rozmery: d. 15,50m, š. 6,70m, v. 6m. Hlavný oltár je provizórny, lebo pôvodný zhorel r. 1962. Vzadu je drevený chór. Nad priečelnou fasádou je drevená vežička, v ktorej sú tri zvony.
Pôvod. R. 1778 postavili kaplnku. K nej r. 1793 pristavali terajšiu loď. Renovovaný bol r. 1857 a 1914. Je to biedny kostolík pre takú početnú obec. Potrebný by bol nový.
Fara. Ešte neni postavená. Miestny kaplán býva v prenajatom súkromnom dome.
Curatus expositus:
1946 Damko Anton

Číslo záznamu : 31606
Meno farnosti : Pitelová
Pcmeno farnosti : pitelova
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 182
Poradie : 18960
Citát : PITELOVÁ, p. Jalná, tel.-, o. Žiar n. Hr. (810), k. P. M. Ruž. (1785) — K 15, p 10, s 2.
Duchovný správca: Excurrendo z Kremnice.
Kňaz bývajúci vo farnosti: Rudolf Baláž.