logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty k tejto farnosti:
Číslo záznamu : 27438
Meno farnosti : Partizánske
Pcmeno farnosti : partizanske
Číslo knihy : 1044033
Názov knihy : Zarevúcky, A.: Katalóg farností a kostolov banskobystrického biskupstva. Samizdat, 1976
Skratka knihy : Zar1
Strany : 202
Poradie : 710
Citát : Partizánske
Nové, moderné mesto, ktoré založila obuvnícka firma Baťa v tridsiatych rokoch tohto storočia. Pôvodne sa volalo Baťovany, od roku 1946 Partizánske, vzhľadom na skupinu povstalcov, ktorá sa zorganizovala z továrenských robotníkov za SNP. Je to mesto obuvníkov.
Farnosť. Územie patrilo ku šimonovianskej farnosti, preto prvú duchovnú správu viedli šimonovianski farári. S rastúcim obyvateľstvom a perspektívou rozvoja bolo treba založiť miestnu duchovnú správu. Stalo sa tak 1. júla 1941, kedy bola tu zriadená expozitúra. Vtedy bolo necelých 900 katolíkov. Expozitúra bola premenená na normálnu farnosť.
Patronát prevzala a vykonávala do r. 1949 továreň.
Kostol je zasvätený Božskému Srdcu. Je to stavba moderných línií, ktorej architektúra bola vytvorená v stavebných ateliéroch továrne. Stojí na pokraji mesta v areáli námestia. Pôdorys je obdialníkový, svätyňa štvorcová. Okná sú vysoké, veľké, vnútro oplýva svetlom. Oltár je mramorový, moderný, s veľkou sochou Ježiša s otvoreným náručím. Vzadu je dvojitý organový chór s veľkým štvormanuálovým organom. V priečelí je vysoká veža.
Pôvod kostola. Továreň ako patrón stavala kostol vo svojej réžii z príspevkov robotníkov a zamestnancov katolíkov, ktoré im strhávala zo mzdy. Kostol sa staval viac rokov.
Fara. Spolu s kostolom stavala sa aj fara za podobných podmienok. Keď bola hotová, Mestský národný výbor ju použil na iné účely. Duchovný správca musel bývať v súkromnom dome, dosť vzdialenom od kostola. R. 1969 bola povolená stavba fary pri kostole. Stavbu viedol kaplán Ing. Ondrej Brunclík. Po jej dokončení farár býva v dôstojnej budove.
Duchovní správcovia:
1941 Vojtech Šuman Hreblay – 1941 Ján Hulla – 1945 Matej Zaťko – 1950 Ján Pekár – 1951 Jozef Feranec
Jozef Szénasi
František Teplan
Anton Oršín
Viktor Koštialik

Číslo záznamu : 31582
Meno farnosti : Partizánske
Pcmeno farnosti : partizanske
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 178
Poradie : 18720
Citát : PARTIZÁNSKE I. — MESTO, 958 01, tel. 20 33, o. Topoľčany (9.000), k. B. S. J. (1949). — K 206, p 24, s 49.
Duchovný správca: Viktor Koštialik.