logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty k tejto farnosti:
Číslo záznamu : 9374
Meno farnosti : Nová Ves nad Žitavou
Pcmeno farnosti : novavesnadzitavou
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 447
Poradie : 136030
Citát : Zsitva-Ujfalu.
(Nova Villa ad Verebély, vel Tót-Ujfalu, aut Kis-Jóka.)
In ADtu Barsensi, VADtu Szent-Benedekensi. Nunc filia ad Thaszár. Saec. XVII. Parochia. Ecclesia ad Stum Thomam Cantuariensem M.1)

1657. ccc. - - - - Davidis Martinus, Licentiatus.
1690. Jul. 26. 1695. Jun. - Vieszkay Jacobus, Licentiatus.
1696. Maji 21. 1702. - - Szabados Joannes.
1702. Jan. 14. 1706. - - Tomanek Paulus.
1706. Apr. 23. - - - Bartos Michael et in Nived Tajna ac Mánya.

1) Visitatores a. 1647. et 1674. dicunt: quod parochia sit in manibus acatholicorum, catholici autem per parochum Thassarensem administrantur, porro paramenta, dotem ecclesiae ac proventum parochi enumerant.

Číslo záznamu : 28726
Meno farnosti : Nová Ves nad Žitavou
Pcmeno farnosti : novavesnadzitavou
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 60
Poradie : 2200
Citát : NOVÁ VES NAD ŽITAVOU 951 51, tel. 851 02, o. Nitra (2.700), k. sv. Tomáša Becketa (1789), kap. sv. Urbana (1789). — Fil.: Slepčany (1.100), k. sv. Jána Nep. (1883). — K 33, p 26, s 19.
Duchovný správca: Vincent Máder.

Číslo záznamu : 49979
Meno kňaza : Štefan (Slepčany, 1332)
Pcmeno kňaza : stefan1332slepcany
Meno farnosti : Nová Ves nad Žitavou
Pcmeno farnosti : novavesnadzitavou
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 189
Poradie : 48540
Citát : Item Stephanus sacerdos ecclesie Sancti Thome de Seca (Joca) iuratus dixit non credere beneficium valere, quam sit marca et media, solvit IX. grossos.
Preklad : Štefan, kňaz kostola sv. Tomáša v Slepčany-Joka (teraz filiálka farnosti Nová Ves nad Žitavou), pod prísahou vypovedal, že jeho benefícium ročne nevynáša viac ako marku a pol, zaplatil 9 grošov.
Poznámka DKI : Némethy nesprávne určuje ako farnosť Jelka.