logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty k tejto farnosti:
Číslo záznamu : 31918
Meno farnosti : Nová Bystrica
Pcmeno farnosti : novabystrica
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 293
Poradie : 41210
Citát : NOVÁ BYSTRICA PRI ČADCI 023 05, tel. -, o. Čadca, (3.600), k. sv. Jána Krst, (1789). - K 78, p 29, s 28.
Duchovný správca: Celestín Mikunda.

Číslo záznamu : 41543
Meno farnosti : Nová Bystrica
Pcmeno farnosti : novabystrica
Číslo knihy : 1019709
Názov knihy : Schematismus Cleri Dioecesis Nitriensis Pro Anno A Christo Nato MCMXLII
Skratka knihy : NS1942
Strany : 86
Poradie : 1350
Citát : 5. Nová Bystrica. Ecclesia ad S. Joannem Bapt. Parochia Dist. a
erecta anno 1789. Matricas habet ab anno 1789. Patronus: matre
Fundus Religionis. Parochus: D. Josephus Dvonč. Km.
Cooperator: D. Josephus Balušík.

Num. anim. Cath. A. C. Jud. Div.
In Matre: 3878 — 5 — -
_____________________________________________________________
Universim: 3878 — 5 —

Alt. 225, SS. Ros. 150, Scap. 300, Prop. F. 138, Char. 115,
Inf. J. 153.
Usus linguae: Slavicae.
Posta, telephonium loco, statio telegraphica: Stará Bystrica,
statio viae fer.: Krásno n/Kys.

Číslo záznamu : 42109
Meno farnosti : Nová Bystrica
Pcmeno farnosti : novabystrica
Číslo knihy : 556617
Názov knihy : Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato 1836
Skratka knihy : NS1836
Strany : 88
Poradie : 1050
Citát : ÚJ - BESZTERCZE. Parochia nova, erecta Anno 1789. |
Ecclesia ad S. Joannem Bapt. |
Patronus. Exc. Consilium R. L. H. |
Parochus. D. Lucas Tormásy. |
In Matre: Cath. AC. Jud. |
2020 - 25 | 1 1/4
Filialibus: |
Podriczerova 164 - - | 2. 3.
Vichilovka 520 - 13 | 1. 2.
Lingua: Slav. Summa: 2644 - 38

Číslo záznamu : 42278
Meno farnosti : Nová Bystrica
Pcmeno farnosti : novabystrica
Číslo knihy : 556617
Názov knihy : Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato 1836
Skratka knihy : NS1836
Strany : 153
Poradie : 2760
Citát : Új-Besztercze._ Ladislaus Spaal. Stephanus Marciss. Joannes Újházy. Antonius Gyattel. Andreas Krútek. Joannes Speldau. Lucas Tormásy.

Číslo záznamu : 43124
Meno farnosti : Nová Bystrica
Pcmeno farnosti : novabystrica
Číslo knihy : 1019708
Názov knihy : Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato MCMXXXVII
Skratka knihy : NS1937
Strany : 86
Poradie : 1160
Citát : 5. Nová Bystrica. Ecclesia ad S. Joannem Bapt. Parochia Dist.a
erecta anno 1789. Matricas habet ab anno 1789. matre
Patronus: Fundus Religionis. Parochus: D. Josephus Km.
Dvonč. Cooperator: —

Num. anim. Cath. A. C. H. C. Jud. Div.
In Matre: 3462 7 — 6 4 --
___________________________________________________________
Universim: 3462 7 — 6 4

Alt. 225, SS. Ros. 50, Scap. 300, Prop. F. 100, Char. 110,
Adalb. 112.
Usus linguae: Slavicae.
Posta loco, statio telegraphica: Stará Bystrica.

Číslo záznamu : 43528
Meno farnosti : Nová Bystrica
Pcmeno farnosti : novabystrica
Číslo knihy : 60075
Názov knihy : Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato MCMXIII
Skratka knihy : NS1913
Strany : 82
Poradie : 1140
Citát : 3. Ujbesztercze. Ecclesia ad S. Joannem Baptistam. Parochia
erecta anno 1789. Matricas habet ab anno 1789. Patronus:
Fundus Religionis. Parochus: Idem, qui V.-A.-Diaconus
Districtualis. Cooperator: D. Šimon Galló.

Num. anim. Cath. A. C. H. C. Jud. Div.
In matre: 3987 — — 27 — —
___________________________________________________________
Universim 3987 — — 27 —
Usus Linguae: Slav.
Posta loco, st. telegr. Csacza.

Číslo záznamu : 62664
Meno farnosti : Nová Bystrica
Pcmeno farnosti : novabystrica
Číslo knihy : 1066145
Názov knihy : Schematizmus Žilinskej diecézy 2018
Skratka knihy : schem2018
Strany : 51
Poradie : 130
Citát : Farnosť vznikla v roku 1789, pôsobili v nej farári, administrátori: Ladislav Spaal OFM, Štefan Marčiš, Ján Ujházy, Anton Ďateľ, Andrej Krutek, Ján Špeldan, Lukáš Tormáši, Jozef Kemka, Eduard Gily, Jozef Randík, Ján Fabián, Jozef Dvonč, František Mitúch, Celestín Mikunda, Anton Kožák, Stanislav Duník, Pavol Mičúch, Karol Hanulík, Stanislav Capiak.
Matriky sú vedené od vzniku farnosti, sú zachované.
Poznámka DKI : Zoznam kňazov v Schematizme vypracoval Drahomír Velička.

Číslo záznamu : 66741
Meno farnosti : Nová Bystrica
Pcmeno farnosti : novabystrica
Názov knihy : Velička, Drahomír: Zoznam kňazov farností Žilinskej a Nitrianskej diecézy, el. text. Žilina 2021.
Skratka knihy : DH
Poradie : 170
Citát : NOVÁ BYSTRICA
Ladislav Spaal, OFM 1789-1791
Štefan Marčiš 1791-1800
Ján Ujházi 1800-1802
Anton Ďateľ 1802-1806
Andrej Krutek 1806-1827
Ján Špeldan 1827-1829
Lukáš Tormáši 1829-1870
Jozef Kemka 1871-1893
Eduard Gily 1893-1918
Jozef Randík 1918
Ján Fabián 1918-1933
Jozef Dvonč 1933-1964
František Mitúch 1964-1976
Celestín Mikunda 1977-1980
Anton Kožák 1980-1987
Stanislav Duník 1987-1991
Pavol Mičúch 1991-2000
Karol Hanulík 2000-200
Stanislav Capiak 2006-2016
Pavol Herud 2016-