logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty k tejto farnosti:
Číslo záznamu : 38859
Meno farnosti : Nálepkovo
Pcmeno farnosti : nalepkovo
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 350
Poradie : 45880
Citát : NÁLEPKOVO 053 33, tel. 941 59, o. Sp. N. Ves, (3.100), k. sv. Štefana (1770), kap. sv. Anny v Č. Hore (1871). — Fii.: 1. Henclová (130), k P. M. Národ. (1890), 2. Tichá Voda (160), k. sv. Jozefa (1892), 3. Hámor (400), 4. Záhajnica (200), 5. Grün (360). — K 50, p 32, s 14.
Duchovný správca: Ľudovít Sl avkovsk ý.