logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty k tejto farnosti:
Číslo záznamu : 33576
Meno farnosti : Michalovce
Pcmeno farnosti : michalovce
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 224
Poradie : 22900
Citát : MICHALOVCE 071 01, tel. 241 55, o. Michalovce, (11.000), k. P. M. Narod. (1314), kap. P. M. Ruž. (1853), kap. sv. Antona, mauz. (1893), rot. sv. Michala (základy, 9. st.). — Fil.: Petrovce nad Laborcom (400), k. Najsv. Trojice (1903), kap. sv. Jána Nep (1935), 2. Lastomír (250), 3. Krásnovce, 4. Suché, 5. Michalovce-Vrbovecká ul., k. P. M. Naneb. (1936). — K 276, p 98, s 78. Duchovný správca: Ján Tokár.
Kaplán: Anton Novobilský.

Číslo záznamu : 51599
Meno kňaza : Mikuláš(Michalovce,1332)
Pcmeno kňaza : nicolaus1332michalovceI
Meno farnosti : Michalovce
Pcmeno farnosti : michalovce
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 257
Poradie : 64740
Citát : Item Nicolaus sacerdos de Missael iuratus solvit X. grossos.
Preklad : Mikuláš, kňaz z Michaloviec prísažne zaplatil 10 grošov.

Číslo záznamu : 51610
Meno kňaza : Benedikt(Michalovce,1332)
Pcmeno kňaza : benedikt1332lastomir
Meno farnosti : Michalovce
Pcmeno farnosti : michalovce
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 257
Poradie : 64850
Citát : Item Benedictus sacerdos de Lestemer iuratus solvit VII. grossos.
Preklad : Benedikt, kňaz z Lastomira (teraz filiál. far. Michalovce) prísažne zaplatil 7 grošov.

Číslo záznamu : 51611
Meno kňaza : Marek(Michalovce,1332)
Pcmeno kňaza : marek1332michalovceII
Meno farnosti : Michalovce
Pcmeno farnosti : michalovce
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 257
Poradie : 64860
Citát : Item Marcus sacerdos de Missael iuratus solvit VII. grossos.
Preklad : Marek, kňaz z Michaloviec prísažne zaplatil 7 grošov.

Číslo záznamu : 51616
Meno kňaza : Andrej(Michalovce,1332)
Pcmeno kňaza : andrej1332michalovceIII
Meno farnosti : Michalovce
Pcmeno farnosti : michalovce
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 257
Poradie : 64910
Citát : Item Andreas sacerdos de Mizael iuratus solvit VI. grossos.
Preklad : Andrej, kňaz z Michaloviec prísažne zaplatil 6 grošov.

Číslo záznamu : 54413
Meno kňaza : Mikuláš(Michalovce,1332)
Pcmeno kňaza : nicolaus1332michalovceI
Meno farnosti : Michalovce
Pcmeno farnosti : michalovce
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 328
Poradie : 92880
Citát : Item Nicolaus de Michali solvit XIII. grossos.
Preklad : (Kňaz) Mikuláš z Michaloviec zaplatil 13 grošov.

Číslo záznamu : 54415
Meno kňaza : Peter(Michalovce,1332)
Pcmeno kňaza : peter1332michalovceII
Meno farnosti : Michalovce
Pcmeno farnosti : michalovce
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 328
Poradie : 92900
Citát : Item Petrus de Redmihal solvit VIII. grossos.
Preklad : (Kňaz) Peter z Michaloviec zaplatil 8 grošov.

Číslo záznamu : 54426
Meno kňaza : Benedikt(Michalovce,1332)
Pcmeno kňaza : benedikt1332lastomir
Meno farnosti : Michalovce
Pcmeno farnosti : michalovce
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 328
Poradie : 93010
Citát : Item Benedictus de Loztymerel solvit VII. grossos.
Preklad : (Kňaz) Benedikt z Lastomira (teraz filiál. far. Michalovce) zaplatil 7 grošov.

Číslo záznamu : 54499
Meno kňaza : Symon(Michalovce,1332)
Pcmeno kňaza : symon1332vrbovec
Meno farnosti : Michalovce
Pcmeno farnosti : michalovce
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 330
Poradie : 93740
Citát : Item Symon plebanus de Werbuchz sofvit IX grossos.
Preklad : Šimon, farár z Vrbovca (teraz filiál. farnosti Michalovce) zaplatil 9 grošov.

Číslo záznamu : 54605
Meno kňaza : Mikuláš(Michalovce,1332)
Pcmeno kňaza : nicolaus1332michalovceI
Meno farnosti : Michalovce
Pcmeno farnosti : michalovce
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 333
Poradie : 94800
Citát : Nicolaus de Nogmichael solvit VII. grossos.
Preklad : (Kňaz) Mikuláš z Michaloviec zaplatil 7 grošov.

Číslo záznamu : 54607
Meno kňaza : Benedikt(Michalovce,1332)
Pcmeno kňaza : benedikt1332lastomir
Meno farnosti : Michalovce
Pcmeno farnosti : michalovce
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 333
Poradie : 94820
Citát : Item Benedictus de Leztemor solvit III. grossos.
Preklad : (Kňaz) Benedikt z Lastomira (teraz filiál. farnosti Michalovce) zaplatil 3 groše.

Číslo záznamu : 54655
Meno kňaza : Marek(Michalovce,1332)
Pcmeno kňaza : marek1332michalovceII
Meno farnosti : Michalovce
Pcmeno farnosti : michalovce
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 333
Poradie : 95300
Citát : Item Marcus de Nogmihal solvit III. grossos.
Preklad : (Kňaz) Marek z Michaloviec zaplatil 3 groše.

Číslo záznamu : 55124
Meno farnosti : Michalovce
Pcmeno farnosti : michalovce
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 346
Poradie : 99990
Citát : Item de Nodmichel solvit XIIII. grossos.
Preklad : (Kňaz) z Michaloviec zaplatil 14 grošov.

Číslo záznamu : 55125
Meno farnosti : Michalovce
Pcmeno farnosti : michalovce
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 346
Poradie : 100000
Citát : Item de Bazdich solvit VII.
Preklad : (Kňaz) z Pozdišoviec (teraz fil. far. Michalovce) zaplatil 7 (grošov).

Číslo záznamu : 55126
Meno farnosti : Michalovce
Pcmeno farnosti : michalovce
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 346
Poradie : 100010
Citát : Item de Leztemer solvit IIII.
Preklad : (Kňaz) z Lastomíru (teraz fil. far. Michalovce) zaplatil 4 (groše).

Číslo záznamu : 55794
Meno farnosti : Michalovce
Pcmeno farnosti : michalovce
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 362
Poradie : 106690
Citát : Item de Nogmihel solvit IX.
Preklad : (Kňaz) z Michaloviec zaplatil 9 (grošov).

Číslo záznamu : 55795
Meno farnosti : Michalovce
Pcmeno farnosti : michalovce
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 362
Poradie : 106700
Citát : Item de Pazdich solvit VI.
Preklad : (Kňaz) z Pozdišoviec (teraz filiál. farnosti Michalovce) zaplatil 6 (grošov).

Číslo záznamu : 55796
Meno farnosti : Michalovce
Pcmeno farnosti : michalovce
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 362
Poradie : 106710
Citát : Item de Lextemer solvit III.
Preklad : (Kňaz) z Lastomíra (teraz filiál. farnosti Michalovce) zaplatil 3 (groše).

Číslo záznamu : 62305
Meno farnosti : Michalovce
Pcmeno farnosti : michalovce
Číslo knihy : 94501
Názov knihy : Trochta, J.:Zoznam stredovekých fár na Sl.,XVII. Zemplínska stolica
Skratka knihy : Trochta
Poradie : 260
Citát : 24. LASTOMÍR, (o. Michalovce).
a) 257: Benedictus sacerdos de Lestemer, d.: 7 gr.-
b) 328: Benedictus de Loztymerel, 7 gr.-
c) 333: Benedictus de Leztemor, 3 gr.- cc) 346: de Leztemer, 4.-
d) 362: de Leztemer, 3.-

0-192/74: Lasztomér. Schem. 148: Lastomír,(zf), fara: Michalovce.
O stredovekých farároch sme našli tieto záznamy: R. 1331 "Dominus Benedictus de Leztemér;"(1) r. 1385, nemenovaný farár "de Lezthemer;"(2) r. 1389, "Michael rector ecclesie de Leztemer."(3) R. 1400 sa spomína "parocialis ecclesia s. Michaelis de Lestemeer, Agriensis diocesis."(4) Fel Leztemer, (1412);(5) Kyslezhemer, (1460).(6)

1) Sztáray oklt. I/68. Je to ten istý kňaz, ktorý je v páp. registri uvedený.
2) Dr. Jakó, regest spisu č. 42/55.
3) Sztáray oklt. I/488.
4) MVat. I/4, str. 241.
5) Csánki, I/355.
6) Tamtiež.

Číslo záznamu : 62313
Meno farnosti : Michalovce
Pcmeno farnosti : michalovce
Číslo knihy : 94501
Názov knihy : Trochta, J.:Zoznam stredovekých fár na Sl.,XVII. Zemplínska stolica
Skratka knihy : Trochta
Poradie : 340
Citát : 32. MICHALOVCE I. (o. Michalovce).
a) 257: Nicolaus sacerdos de Missael, d.: 10 gr.-
b) 328: Nicolaus de Michali, 13 gr.-(1)
c) 333: Nicolaus de Nogmichael, 7 gr.- cc) 346: de Nodmichel, 14 gr.-
d) 362: de Nogmihel, 9.-

0-193/85: Nagymihály. Schem. 147: Michalovce. Toto mestečko bolo v tom čase ľudnatým miestom, ktoré malo až dve fary.(2) Skladalo sa z niekoľkých častí, čiže ulíc, ako napr. Straňany za Laborcom, platea Thotucha (Thothwcza-Slovenská ulica), Nemetucha, (Nemecká ulica), Senaucha,(Senná ulica). Perecha.(3) Tothucha sa vyskytuje aj pod názvom "Tothmyhal,"(1335).(4) Už r.1284 sa spomína "Petrus presbyter de Nogmihal(5) a r. 1290 "Nicolaus sacerdos de Nogmihal."(5a) Meno farára Mikuláša, uvedeného v páp. registri, nájdeme aj v domácich listinách, napr. r. 1348, (Nicolaus rector ecclesie de Negymihali et vicearchidiaconus superioris Zemlin),(6) a tiež r. 1349, kde názov jeho VAD-nátu znie "de Lybsou" namiesto "superioris Zemlin."(7) Ďalšie záznany o farároch sú r. 1385, (meno nie je uvedené);(8) r. 1391, (Paulus plebanus et vicearchidiaconus de Nogmihal)(9) Kostol sa často uvádza najmä v dokumentoch rodiny Sztárayovcov, napr. r. 1344, (parochia Beate Virginis in Nogmihael);(10) tiež r. 1335, (patronatus ecclesie beate Virginis),(11) a r. 1357.(12) Patrocínium kostola sa doteraz v podstate zachovalo, (ad Nativitatem B. M. V.).(13) Michalovce mali aj hrad a mýto.(14) Hrad existoval v chotári dediny Vinné na území Užskej stolice.(15) R. 1419 sa píše "oppidum Nagmihal."(16)

1) Csánki aplikuje názov "Michali" na Michaľany; (Csánki, I/357), ale nesprávne, lebo táto dedina je v južnej časti slovenskej zemplínskej oblasti, a "Michali" je v pápežskom registri uvedený medzi farami VAD-nátu vyšného Zemplína.
2) Sztáray oklt. I/417, (v "Nagmihal" bolo r. 1374 "unum castrum lapideum et due ecclesie cimiteriate"- s cintorínom).
3) Sztáray oklt. I/147, rok 1337. Z týchto historicky doložená najstaršia osada bola "terra (platea) Pereche," z ktorej sa vyvinuli neskoršie Michalovce, pomenované po majiteľovi tejto osady Michalovi. "Pereche" sa spomína spolu so zemou "Stara" r. 1273. (Sztáray oklt. I/13, Szp. Borsa, II. č. 2356.).
4) Sztáray, I/95, (dimidietas viciseu platee Thothmyhal nominate iuxta fluvium Laborchwyze).
5) Károlyi oklt. I/16.-
5a) Sztáray oklt. I/34.
6) A Nagykállói Kállay család levéltára. Bp. 1943, I. 968. (regest).
7) Tamtiež, I. č. 971 a č. 977, (regest). Aj v pápežskom registri sú na jednom mieste príslušné fary vyšného Zemplína zaradené pod záhlavím "de vicearchidyaconatu superiori Zemlin" ( MVat. I/1-328, r. 1333), a na inom mieste pod "Archidyaconatus de Lybzo (MVat.I/1-333, I. polrok r. 1334). Slovo "archidyaconatus" nie je tu na mieste, lebo "vicearchidyaconatus" by malo byť.
8) Dr. Jakó, regest č. 42/55.
9) Sztáray oklt. I/499 a 502.
10) Tamtiež, I/42. Listina je nesprávne datovaná rokom 1314, lebo obsahuje údaje z neskorších rokov. Preto sám redaktor dokumentára predpokladá, že listina bola vydaná asi roku 1344. Aj Fejér uvádza rok 1344. (F-IX/7-47).
11) Sztáray, oklt. I/94-95.
12) Tamtiež, I/276,(sanctuarium ecclesie beate Virginis in possessione Nogmihal).
13) Schem. Cassov. 1938, str. 147.
14) Csánki, I/337.
15) Sztáray oklt. I/183, r. 1345,(castrum Nogmihaluara cum possessione Nogmihal vocata), aj Sztáray oklt. I/290, r. 1358,(in Nogmihalwara). P. tiež Csánky, I/385, r. 1419, (Castrum Nagmihal in comitatu Unghiensi).
16) Csánki, I/337.

O histórii Michaloviec sa piše vo Vlastivednom časopise, r. 1962, str. 125 a nasl. Tam sa uvádza, že r. 1951 boli vykopané základy románskej rotundy.

Číslo záznamu : 62314
Meno farnosti : Michalovce
Pcmeno farnosti : michalovce
Číslo knihy : 94501
Názov knihy : Trochta, J.:Zoznam stredovekých fár na Sl.,XVII. Zemplínska stolica
Skratka knihy : Trochta
Poradie : 350
Citát : 33. MICHALOVCE II. (o. Michalovce).
a) 257: Marcus sacerdos de Missael, d.: 7 gr.-
b) 328: Petrus(1) de Redmihal, 8 gr.-
c) 334: Marcus de Nogmihal, 3 gr.- cc)-.-
d) -.-

0-193/86: Missael. Balássy aplikuje druhý "Missael" na dedinu Michalok, (maď. Mihálkó na sever od Vranova n/T., o. Michalovce), a to v predpoklade, že v Michalovciach bola iba jedna fara. Názov "Redmihal" Balássy vôbec nelokalizuje,(0-194/101). Avšak Ortvay v poznámke vyslovuje mienku, že by aj tu mohli prichádzať do úvahy Michalovce. Vskutku je tomu tak, lebo v listine z r.1374 sa píše, že v Michalovciach existujú dva kostoly, opatrené cintorínom.(2) Okrem toho menovaný farár Marek sa vyskytuje aj v domácich listinách. Tak r. 1331 sa píše: "dominus Marcus rector ecclesie de Nogmihal,"(3) a r. 1337: "Mete autem unius sessionis circa sessionem Mark sacerdotis existentis".(4) Akiste ide tu o druhoradú faru, podliehajúcu michaloveckej hlavnej fare.

1) Meno Peter bolo asi omylom zapísané do registra, lebo r. 1334 je znova uvedený kňaz Marek. Avšak nie je vylúčené aj to, že kňaz Peter zastupoval r. 1333 z určitých dôvodov farára Marka.
2) Sztáray oklt. I/417. P. tiež poznámku č. 2, pri predchádzajúcej hlavnej fare v Michalovciach!
3) Tamtiež, I/68.
4) Tamtiež, I/149.

Číslo záznamu : 62315
Meno farnosti : Michalovce
Pcmeno farnosti : michalovce
Číslo knihy : 94501
Názov knihy : Trochta, J.:Zoznam stredovekých fár na Sl.,XVII. Zemplínska stolica
Skratka knihy : Trochta
Poradie : 360
Citát : 34. MICHALOVCE III. (o. Michalovce).
a) 257: Andreas sacerdos de Mizael, d.: 6 gr.-
b) až d)-.-

0-193/87: Mizael. Balássy tvrdí, že tu ide o dedinu Michajlov pri Ubli, (maď.: Mihalo,-o. Humenné). Táto obec, ktorá má teraz čisto pravoslávne obyvateľstvo, nemôže prichádzať do uvahy, lebo v jej oblasti r. 1332 asi ešte neexistovali katolícke fary, a preto kolektori desiatkov nenavštívili oblasť od Humenného na sever a severovýchod. Podľa našej mienky i v tomto prípade by mohli prichádzať do úvahy Michalovce, kde okrem fár mohli existovať kaplnky s osobitnými kňazmi, ktorých r. 1332 asi omylom odanili kolektori. Takáto kaplnka bola na michaloveckom hrade, ako o tom svedčí listina z r.1335, (ad angulum capelle Sancte Margarethe ibidem (in castro constructe).(1) Ďalšia existovala na území michaloveckého chotára na terajšej samote, nazývanej Betlenovcami. O tejto máme záznam z r. 1349,(capella in honore sancti regis Ladislai -in villa Betlen-).(2) Nie je vylúčené, že aj najstaršia michalovecká osada "Pereche" mala ešte vtedy svoju kaplnku, rovnako ako nemecká osada (Nemetulcha), ktorej obyvatelia sa iste usilovali mať svoj stánok pre bohoslužby.

1) Sztáray oklt. I/89.
2) Tamtiež, I/213. Táto dedina sa častejšie spomína v stredovekých listinách, napr. r. 1338 "poss. Bethleem vocata de comitatu Zempliniensi." (tamtiež I/152); r. 1337, "usque ad quandam Bethlembemenewlcha vocatam," (do Betlenoviec vedúca ulica-tamtiež, I/136); r. 1358, "ad viam que de Nogmihal iret ad villam Bethlen vocatam," (tamtiež, I/283). Na generálnej mape z r. 1923 ešte vidieť samotu Betlenovce, (na juh od Michaloviec).

Číslo záznamu : 62363
Meno farnosti : Michalovce
Pcmeno farnosti : michalovce
Číslo knihy : 94501
Názov knihy : Trochta, J.:Zoznam stredovekých fár na Sl.,XVII. Zemplínska stolica
Skratka knihy : Trochta
Poradie : 840
Citát : 9. PETROVCE NAD LABORCOM, (o. Michalovce).
Schem. 147: Petrovce, (teraz filiálka Michaloviec). V listine z r. 1374 sa vyskytuje medzi majetkami michaloveckých šľachticov aj "possessio Petroch", v ktorej existuje "una ecclesia lapidea nondum in opere suo perfecta".(1) R. 1418 sa spomína "ecclesia beate Marie de Petrow".(2) Pravdepodobne bola tam druhoradá fara, podliehajúca michaloveckej fare. Villa Petrolch,(1337);(3) poss. Petroch,(1397).(4)

1) Sztáray oklt. I/417.
2) Lukcsics P. I. č. 34.
3) Sztáray oklt. I/152.
4) Csánki, I/359/a.