logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty k tejto farnosti:
Číslo záznamu : 9178
Meno farnosti : Liptovské Kľačany
Pcmeno farnosti : liptovskeklacany
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 360
Poradie : 113980
Citát : Kelecsén.
(Klacsan.)
Olim in Dioecesi in ADtu Hont-Liptóviensi, VADnali districtu unico. Nunc in Dioecesi Scepusiensi, ADtu Liptoviensi, VADnali districtu Líptoviensi medio. Parochia erecta saec. XVII.1) Ab 1748. circiter filia ad Liptó-Szent-Erzsébet. Ecclesía ad Stam Elisabetham.

1687. Sept. 15. - - - Szelecsey Andreas, et in Dubrava.
1687. - - 1687. - - Duchkovics Andreas.
1702. Oct. 12. - - - Fekete Franciscus.
1713. Jun. 6. 1717. - - Homolkay Andreas.
1717. Jul. 25. 1721. - - Koszteriny Martinus.
1725. Jul. 1. + 1748. Nov. 10. Steinfest Joannes.
1748. Dec. 9. - - - Hlivay Emericus.

1) Visitator a. 1697. refert, quod habeat tria altaria „antiqui et veteris operis.“

Číslo záznamu : 30485
Meno farnosti : Liptovské Kľačany
Pcmeno farnosti : liptovskeklacany
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 381
Poradie : 50790
Citát : LIPTOVSKÉ KĽAČANY 032 14; tel. -, o. L. Mikuláš (2.400), k. sv. Alžbety (1339). — Fil.: 1. Ľubela (1120), 2. Dúbrava (800) k. sv. Ondreja (14. st.), 3. Gôtovany (20). — K 53, p 19, s 22.
Duchovný správca: Bartolomej Sedlák.

Číslo záznamu : 50104
Meno kňaza : Peter(1332,Biely Potok)
Pcmeno kňaza : peter1332bielypotok
Meno farnosti : Liptovské Kľačany
Pcmeno farnosti : liptovskeklacany
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 198
Poradie : 49790
Citát : Item Petrus plebanus Sancti Nicolai de [Albo] 1 Rivulo iuratus dixitad unam marcam beneficium, solvit decimam.
1—2 Deest registro.
Preklad : Peter, kňaz (kostola) sv. Mikuláša v Bielom Potoku, časť Liptovských Kľačian, prísažne (odhadol) svoje benefícium jednu marku, zaplatil desiatok .
Poznámka DKI : Pozn. Biely Potok - časť Kľačian, nie pri Ružomberku.