logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty k tejto farnosti:
Číslo záznamu : 31903
Meno farnosti : Lietava
Pcmeno farnosti : lietava
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 290
Poradie : 41060
Citát : LIETAVA 013 18, tel. 940 52, o. Žilina, (5.700), k. Pov. sv. Kríža (1400) — Fil.: 1. Babkov (710), 2. Bitarová (550), kap. sv. Augustína (1946), 3. Brezany (500), 4. Hôrky (620), kap. B. S. J. (1943), 5 Liet. Svinná (960), 6. Liet. Závadka (240), kap. P. M. 7. Podhôrie (600). — K 11, p 33, s 38.
Duchovný správca: Milan Kavor.

Číslo záznamu : 41522
Meno farnosti : Lietava
Pcmeno farnosti : lietava
Číslo knihy : 1019709
Názov knihy : Schematismus Cleri Dioecesis Nitriensis Pro Anno A Christo Nato MCMXLII
Skratka knihy : NS1942
Strany : 74
Poradie : 1140
Citát : 3. Lietava. Ecclesia ad exalt. S. Crucem. Parochia erecta
circa annum 1400. Matricas habet Bapt. et Def. ab anno 1725,
Cop. vero ab anno 1727. In ambitu parochiae Ecclesia
SS. Cordis Jesu in Bánová. Patronus: „Zelehos" úč.
spol. Bratislava. Parochus: D. Augustinus Čaprnka. Coo-
perator: D. Eugenius Zeisel.

Num. anim. Cath. A. C. Jud. Div.
In Matre: 904 1 - - -
Fil.: Babkov 556 - - - 3
Bánová 1221 8 9 - 5.6
Brezany 308 - - - 2.6
Bitarová 341 - - - 5.2
Hôrky 324 - - - 5.1
Podhorie 525 - - - 2.6
Svinná 795 - - - 3
Závadka Sunekova 176 - - - 4
____________________________________________________________
Universim: 5150 9 9 -

Alt. 130, SS. Ros. 380, SMBS 170, Tert. S. Franc. 160,
Scap. 90, Prop. F. 380, Adalb. 155, Exerc. S. Crucis 115,
Congr. Mar. 43.
Usus linguae: Slavicae.
Posta, statio telegraphica et viae ferreae: Lietavská Lúčka.

Číslo záznamu : 42098
Meno farnosti : Lietava
Pcmeno farnosti : lietava
Číslo knihy : 556617
Názov knihy : Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato 1836
Skratka knihy : NS1836
Strany : 83
Poradie : 940
Citát : LIETHAVA. Parochia antiqua, erecta circa Annum 1400. |
Ecclesia ad Exalt. S. Crucem. |
Patronus. Dominium Liethava, in quatuor Lineas: |
Lengyel, Perény, Révay, et Thurzó divisum. |
Parochus. D. Antonius Horeczky, I. Com. Trenchin. Tab. |
Jud. Assessor. |
In Matre: Cath. AC. Jud. |
310 - 5 |
Filialibus: |
Babkov 428 - - | 1
Bánfalva 557 - 6 | 1 1/2
Bittarova 243 - 6 | 1 1/2
Brezani 235 - 6 | 3/4
Brezovecz Exstirp. 6 - - | 3/4
Hvorki 200 - 7 | 1 1/2
Lehota-Plebani 138 - - | 3/4
Podhorje 332 - 8 | 1
Szvinna 592 - 4 | 1
Závadka 149 - - | 1 1/4
Sub-arx Praed. cum Mola 56 - 3 | Cont.
Lingua: Slav. Summa: 3246 - 45

Číslo záznamu : 42212
Meno farnosti : Lietava
Pcmeno farnosti : lietava
Číslo knihy : 556617
Názov knihy : Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato 1836
Skratka knihy : NS1836
Strany : 145
Poradie : 2100
Citát : Liethava. Georgius Bartany. Andreas Marsovszky. Joannes Szilvay. Andreas Najzer. Georgius Velicsány. Franciscus Bolech. Martinus Pribranszky. Andreas Filko. Paulus Stephanus Jezovics. Josephus Pongrácz. Antonius Horeczky.

Číslo záznamu : 43104
Meno farnosti : Lietava
Pcmeno farnosti : lietava
Číslo knihy : 1019708
Názov knihy : Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato MCMXXXVII
Skratka knihy : NS1937
Strany : 74
Poradie : 960
Citát : 3. Lietava. Ecclesia ad exalt. S. Crucem. Parochia erecta
circa annum 1400. Matricas habet Bapt. et Def. ab anno
1725, Cop. vero ab anno 1727. Patronus: „Zelehos"
úč. spol. Bratislava. Parochus: A. R. D. Josephus Tvrdý,
V.-A.-Diaconus hon. Cooperator: D. Philippus Žatko.

Num. anim. Cath. A. C. H. C. Jud. Div.
In Matre: 702 1 -- -- -- --
Fil.: Babkov 501 4 -- -- -- 3
Bánová 1151 2 -- 9 1 5.6
Brezany 259 -- -- -- -- 2.6
Bitarová 308 -- -- -- -- 5.2
Hôrky 279 -- -- -- 1 5.1
Podhorie 439 -- -- -- -- 2.6
Svinná 722 -- -- -- 1 3
Závadka Sunekova 179 -- -- -- -- 4
___________________________________________________________
Universim: 4540 7 -- 9 3

Alt. 130, SS. Ros. 340, SMBS 170, Tert. S. Franc. 160,
Scap. 90, Prop. F. 280, Adalb. 155, Exerc. S. Crucis 115,
Congr. Mar. 38.
Usus linguae: Slavicae.
Posta et statio telegraphica: Lietavská Lúčka.

Číslo záznamu : 43514
Meno farnosti : Lietava
Pcmeno farnosti : lietava
Číslo knihy : 60075
Názov knihy : Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato MCMXIII
Skratka knihy : NS1913
Strany : 75-76
Poradie : 1000
Citát : 7. Zsolnalitva. Ecclesia ad exalt. S. Crucem. Parochia
erecta circa annum 1400. Matricas habet Bapt. et
Def. ab anno 1725., Copulatorum vero ab anno 1727.
Patronus: Francisci Com. Ballestrem de Plawniowitz
Successores. Parochus: D. Josephus Tvrdý.
Cooperator: —

Num. anim. Cath. A. C. H. C. Jud. Div.
In matre: 468 1 — 4 — --
Fil.: Babkó 457 — — — — 2.7
Bitérfalva 327 — — — — 5.2
Litvaberzseny 263 — — — — 2.6
Litvaszinye 758 — — 2 — 2.8
Szunyogfalu 129 — — — — 3.9
Zsolnabánfalva 877 2 — 11 — 5.6
Zsolnaberkes 214 2 — 4 — 5.1
Zsolnaerdőd 399 — — 2 — 2.6
Zsolnalitva 16 — — — — 1.2
___________________________________________________________
Universim 3908 5 — 23 —
Usus linguae: Slav.
Posta, statio telegraphica: Litvailló.

IV. Districtus Kiszuczaujhelyiensis.

Vice-Archi-Diaconus:
A. R. D. Stephanus Kapallay, Parochus Kiszuczaujhelyiensis,
Scholarum elem. Districtualis Inspector.

Secretarius Districtualis:
D. Carolus Czivány, Parochus Ősvényensis.

Parochiae:

Číslo záznamu : 50137
Meno kňaza : Peter(1332,Lietava)
Pcmeno kňaza : peter1332lietava
Meno farnosti : Lietava
Pcmeno farnosti : lietava
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 199
Poradie : 50120
Citát : [Item Petrus plebanus de Tiptua iuratus] solvit VI. grossos.
Preklad : Peter z Lietavy prísažne zaplatil 6 grošov.

Číslo záznamu : 62758
Meno farnosti : Lietava
Pcmeno farnosti : lietava
Číslo knihy : 1066145
Názov knihy : Schematizmus Žilinskej diecézy 2018. Vydal Biskupský úrad v Žiline 2018
Skratka knihy : Schem2018
Strany : 110-111
Poradie : 480
Citát : Kedy presne vznikla farnosť nie je známe, v prvej polovici 14. storočia už jestvovala. Pôsobili v nej farári, administrátori: Peter, Ján Kulifaj, Martin Záhon, Emanuel Melko OFM, Tomáš Kubica, Juraj Bartani, Andrej Maršovský, Ján Silvaj, Andrej Najzer, Juraj Veličáni, František Bolech, Martin Pribránsky, Andrej Filko, Pavol Štefan Ježovič, Jozef Pongrác, Anton Horecký, František Čelko, Jozef Zaymus, Imrich Čajda, Alojz Bukna, Július Lonský, Ján Rojíček, Jozef Tvrdý, Augustín Čaprnka, 1952 - 1960, Augustín Šuška, Ľubomír Guniš, Jozef Noga, 1977-80 Celestín Mikunda, Stanislav Belák.
Matriky boli vedené od roku 1673, zachované od roku 1725.
Poznámka DKI : Zoznam kňazov v Schematizme vypracoval Drahomír Velička.

Číslo záznamu : 66746
Meno farnosti : Lietava
Pcmeno farnosti : lietava
Názov knihy : Velička, Drahomír: Zoznam kňazov farností Žilinskej a Nitrianskej diecézy, el. text. Žilina 2021.
Skratka knihy : DH
Poradie : 220
Citát : LIETAVA
Podľa rukopisu Schedyho, kanonických vizitácií i evanjelických záznamov Holubyho:
Peter 1332-1337
Ján Kuliffay bez akéhokoľvek dátumu pred Martinom Zahoňom
(ťažko overiteľné - pred Bapčánim tam boli evanjelickí kazatelia. Kuliffay pravdepodobne bol medzi Melkom a Kubicom – nedá sa overiť)
1661 – 1672 Juraj Bapčáni ev. a.v.
1672 – 1674 Martin Zahoň
1674 - ? Emanuel Melko, OFM
? - 1680 Tomáš Kubica (predtým pôsobil aj v Rosine, približne od 1680 bol v Čadci)
1683 – 1684 Ján Derdelius ev. a.v.
?
1687 - 1716 Juraj Bartaň
1706 – 1709 Juraj Antoni ev. a.v.
1716 – 1717 Andrej Maršovský
1717 – 1733 Ján Silvaj (+ Lietava 9. 7. 1733)
od augusta 1733 Andrej Najzer