logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty k tejto farnosti:
Číslo záznamu : 28603
Meno farnosti : Kráľová pri Senci
Pcmeno farnosti : kralovaprisenci
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 41
Poradie : 970
Citát : KRÁĽOVA PRI SENCI 925 24, tel. 872 30, o. Galanta, k. sv. Jána Krst. (1712), kap. B. S. J. (1898). — K 21, p 21, s 12.
Duchovný správca: PhDr. Ferdinand Clarus Veigl, OFM.
Kňaz bývajúci vo farnosti: Ján Hlinka.