logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty k tejto farnosti:
Číslo záznamu : 33489
Meno farnosti : Košice - Barca
Pcmeno farnosti : kosicebarca
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 208
Poradie : 22030
Citát : Košice — BARCA 044 12, tel. 851 222, o. Košice-mesto, (2600), k. sv. Petra a Pavla (14. st.). — Fil.: Šebastovce (350), k. sv. Jána Krst. (16 st.) — K 63, p 21, s 28.
Duchovný správca: Vincent Janitor.

Číslo záznamu : 50281
Meno kňaza : Michal(1332,Šebastovce)
Pcmeno kňaza : michal1332kosicebarca
Meno farnosti : Košice - Barca
Pcmeno farnosti : kosicebarca
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 207
Poradie : 51560
Citát : [Item Michael sacerdos de Sebus iuratus dixit, valere decimam unum fertonem, quem solvit.]
Preklad : Michal, kňaz zo Šebastoviec (teraz fil. f. Košice-Barca), prísažne vyhlásil, že desiatok za jeho benefícium (má hodnotu) jeden fertón, ktorý zaplatil.

Číslo záznamu : 54073
Meno kňaza : Šimon(1332,Košice - Barca)
Pcmeno kňaza : simon1332kosicebarca
Meno farnosti : Košice - Barca
Pcmeno farnosti : kosicebarca
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 318
Poradie : 89480
Citát : Item Symon de Warza solvit III. grossos.
Preklad : (Kňaz) Šimon z Košíc - Barca zaplatil 3 groše.

Číslo záznamu : 55359
Meno farnosti : Košice - Barca
Pcmeno farnosti : kosicebarca
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 352
Poradie : 102340
Citát : Item de Zelez.
Preklad : Tiež (kňaz) zo Šebastoviec (teraz fil. far. Košice - Barca).

Číslo záznamu : 55386
Meno farnosti : Košice - Barca
Pcmeno farnosti : kosicebarca
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 352
Poradie : 102610
Citát : Item de Barcha solvit IIII.
Preklad : (Kňaz) z Košíc - Barca zaplatil 4 (groše).

Číslo záznamu : 55387
Meno farnosti : Košice - Barca
Pcmeno farnosti : kosicebarca
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 352
Poradie : 102620
Citát : Item de Albarcha.
Preklad : Tiež (kňaz) z Košíc - Barca.

Číslo záznamu : 56008
Meno farnosti : Košice - Barca
Pcmeno farnosti : kosicebarca
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 366
Poradie : 108830
Citát : Item de Sebes.
Preklad : Tiež (kňaz) zo Šebastoviec (teraz filiál. farnosti Košice - Barca).
Poznámka DKI : Šebastovce

Číslo záznamu : 56034
Meno farnosti : Košice - Barca
Pcmeno farnosti : kosicebarca
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 368
Poradie : 109090
Citát : Item de Barcha solvit IIII.
Preklad : (Kňaz) z Košíc - Barca zaplatil 4 (groše).

Číslo záznamu : 56035
Meno farnosti : Košice - Barca
Pcmeno farnosti : kosicebarca
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 368
Poradie : 109100
Citát : Item de Albarcha.
Preklad : Tiež (kňaz) z Košíc - Barce.