logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty k tejto farnosti:
Číslo záznamu : 31857
Meno farnosti : Košeca
Pcmeno farnosti : koseca
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 281
Poradie : 40600
Citát : KOŠECA 018 64, tel. 25 31, o. Pov. Bystrica, (6.800), k. P. M. Naneb. (1830), kap. sv. Anny (19. st.). — Fil.: 1. Ladce (2.230), k. sv. Valentína (1747), kap. Ukriž. Spas. (1945), kap. Ukriž. Spas. v Lad-coch (1946), 2. Tunežice (580), kap. P. M. (1923), 3. Košecké Podhradie (1.390), kap. P. M. (1926). - K 90, p 55, s 39.
Duchovný správca: Jozef Polčin.
Kaplán: Anton Kováčik.

Číslo záznamu : 41473
Meno farnosti : Košeca
Pcmeno farnosti : koseca
Číslo knihy : 1019709
Názov knihy : Schematismus Cleri Dioecesis Nitriensis Pro Anno A Christo Nato MCMXLII
Skratka knihy : NS1942
Strany : 49
Poradie : 650
Citát : 4. Košeca. Ecclesia ad B. M. V. Assumptam in coelos con-
secrata, Parochia antiqua, saeculo XIV. iam exstitit. Matricas
habet ab anno 1711. In ambitu parochiae: Ecclesia
ad S. Valentinum in Ladce. Oratorium privatum in Domo
centrali sor. S. Vincentii Provinciae SR. — Liberae Epi-
scopalis collationis. Parochus: D. Antonius Kocúr. Coo-
perator: D. Carolus Hyrošš.

Num. anim. Cath. Gr. cath. A. C. Jud. Div.
In Matre: 1643 - 192 11 - -
Fil.: Ladce, Eccl. 1666 1 27 27 - 4
Veľké Podhradie 596 - - - - 7
Tunežice 412 1 4 - - 2.5
________________________________________________________________
Universim: 4317 2 223 38 —

Ss. Ros. 445, SS. Cor. J. 180, Apost. Cyr. Meth. 110,
Inf. J. 580, Congr. Mar. 130, SMBS 46, Prop. F. 560,
Legio angel. 30.
Usus linguae: Slavicae.
Posta, statio telegraphica, viae fer.: Ilava, st. teleph.: loco.

Číslo záznamu : 42055
Meno farnosti : Košeca
Pcmeno farnosti : koseca
Číslo knihy : 556617
Názov knihy : Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato 1836
Skratka knihy : NS1836
Strany : 62
Poradie : 510
Citát : KASZSZA. Oppidum, Paroch. ant. Anno 1507. jam exstitit. |
Ecclesia ad Assumptam B. M. V. |
Patronus. Spect. D. Josephus Motesiczky. |
Parochus. D. Georgius Kuliffay. |
In Matre: Cath. AC. Jud. |
967 - 39 |
Filialibus: |
Lédecz, Ecclesia ad S. Valentinum M. 659 - 13 | 3/4
Nagy-Podhragy 656 - 6 | 1
Nozdrovicz 106 6 17 | 1/2
Tunezsicz 304 - 8 | 1/2
Lingua. Slav. Summa: 2692 6 83

Číslo záznamu : 42194
Meno farnosti : Košeca
Pcmeno farnosti : koseca
Číslo knihy : 556617
Názov knihy : Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato 1836
Skratka knihy : NS1836
Strany : 143
Poradie : 1920
Citát : Kaszsza. Thomas Bartovics. Paulus Galgóczy. Joannes Magin. Joannes Ladislaides. Michael Cservienka. Franciscus Rajpnyánszky. Stephanus Kolbay. Nicolaus Budinszky. Georgius Kuliffay

Číslo záznamu : 43057
Meno farnosti : Košeca
Pcmeno farnosti : koseca
Číslo knihy : 1019708
Názov knihy : Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato MCMXXXVII
Skratka knihy : NS1937
Strany : 50
Poradie : 490
Citát : 4. Košeca. Ecclesia ad B. M. V. Assumptam in coelos con-
secrata, Parochia antiqua, saeculo XIV. iam exstitit. Matricas
habet ab anno 1711. In ambitu parochiae: Ecclesia ad
S. Valentinum in Ladce. Oratorium privatum in Domo
centrali Sor. S. Vincentii Provinciae ČSl. — Liberae
Episcopalis collationis. Parochus: Idem, qui Secretarius
Districtualis. Cooperator: —

Num. anim. Cath. A. C. H. C. Jud. Div.
In Matre: 1500 150 4 8 -- --
Fil.: Ladce, Eccl. 1620 10 -- 25 8 4
Veľké Podhradie 550 -- -- -- -- 6.7
Tunežice 330 -- -- -- -- 2½
Nozdrovice 160 -- -- -- -- 1
___________________________________________________________
Universim: 4160 160 4 33 8

Ss. Ros. 40, SS. Cor. J. 180, Apost. Cyr. Meth. 110, Inf.
J. 430, Congr. Mar. 65.
Usus linguae: Slavicae.
Posta, statio telegraphica: Ilava.

Číslo záznamu : 43462
Meno farnosti : Košeca
Pcmeno farnosti : koseca
Číslo knihy : 60075
Názov knihy : Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato MCMXIII
Skratka knihy : NS1913
Strany : 50
Poradie : 480
Citát : 3. Kasza. Ecclesia ad B. M. V. assumtam in coelos consecrata.
Parochia antiqua, seculo XIV. iam exstitit. Matricas habet
ad anno 1711. In ambitu parochiae: Ecclesia ad S. Valentinum
in Lédecz. Patronus: Adolphi Schenk de Lédecz haeredes.
Interim. Administrator: Cl. D. Michaël Benyó, SS.
Theologiae Doctor. Cooperator: —

Num. anim. Cath. A. C. H. C. Jud. Div.
In matre: 1184 10 — 42 — --
Fil.: Lédecz Eccl. 1190 — — 22 -- 3
Kaszanagyváralja 562 — — 8 — 4
Tunyogfalva 306 — — 7 — 1¾
Nozdrovicz 20 — — — — ¾
___________________________________________________________
Universim 3262 10 -- 79 --
Usus Linguae: slavicae.
Posta loco, statio telegraphica: Illava.

Číslo záznamu : 50131
Meno kňaza : Mikuláš(Košeca,1332)
Pcmeno kňaza : mikulas1332koseca
Meno farnosti : Košeca
Pcmeno farnosti : koseca
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 199
Poradie : 50060
Citát : [Item N. de Costa iuratus], ut supra, solvit XXIII. grossos.
Preklad : Mikuláš z Košece prísažne, ako predchádzajúci, zaplatil 23 grošov.

Číslo záznamu : 62794
Meno farnosti : Košeca
Pcmeno farnosti : koseca
Číslo knihy : 1066145
Názov knihy : Schematizmus Žilinskej diecézy 2018. Vydal Biskupský úrad v Žiline 2018
Skratka knihy : Schem2018
Strany : 155
Poradie : 820
Citát : Kedy presne vznikla farnosť nie je známe, ale v prvej polovici 14. storočia už jestvovala. Pôsobili v nej farári, administrátori: Andrej, Tomáš Bartovič, Pavol Galgóci, Ján Baltazár Magin, Ján Ladislaides, Michal Červjenka, František Rajpňanský, Štefan Kolbaj, Mikuláš Budinský, Juraj Kulifaj, Jozef Emmanuel, Jozef Monček, Ignác Diera ml., Šimon Gallo, Anton Kocúr, Jozef Polčin, Jozef Petrek, Ján Findura.
Matriky sú vedené od roku 1750, sú zachované.
Poznámka DKI : Zoznam kňazov v Schematizme vypracoval Drahomír Velička.