logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty k tejto farnosti:
Číslo záznamu : 38856
Meno farnosti : Jaklovce
Pcmeno farnosti : jaklovce
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 350
Poradie : 45850
Citát : JAKLOVCE 055 61, tel. 942 97, o. Sp. N. Ves, (5.000), k. sv. Antona, op., (13. st.), kap. sv. Jána Nep. — Fil.: 1. Margecany (1.800), k. sv. Margity, m. (1935), 2. V. Folkmar (1.000), k. sv. Michala A. (1895). — K 80, p 37, s 28.
Duchovný správca: Štefan Kaš a y.
Kaplán: Ľudovít Jurek.

Číslo záznamu : 62135
Meno kňaza : Marcel(1332,Jaklovce)
Pcmeno kňaza : marcel1332jaklovce
Meno farnosti : Jaklovce
Pcmeno farnosti : jaklovce
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 226
Poradie : 55103
Citát : et domino Marcello de villa Getul
Preklad : a pán Marcel z Jakloviec

Číslo záznamu : 62139
Meno kňaza : Marcel(1332,Jaklovce)
Pcmeno kňaza : marcel1332jaklovce
Meno farnosti : Jaklovce
Pcmeno farnosti : jaklovce
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 231
Poradie : 55935
Citát : et domini Marcelli de villa Gencil IIII. marcas et VI. grossos, marcam ut prius computando.
Preklad : a pán Marcel z Jakloviec (zaplatil) 4 marky a 6 grošov, marku počítajúc ako predtým.