logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty k tejto farnosti:
Číslo záznamu : 27475
Meno farnosti : Horná Štubňa
Pcmeno farnosti : hornastubna
Číslo knihy : 1044033
Názov knihy : Zarevúcky, A.: Katalóg farností a kostolov banskobystrického biskupstva. Samizdat, 1976
Skratka knihy : Zar1
Strany : 306-307
Poradie : 1070
Citát : Horná Štubňa
Územie, na ktorom leží teraz obec H. Š., patrilo kedysi hájskym zemepánom, ktorí tu v 14. st. založili osadu, ktorá mala meno Nová Lehota. Osadníci boli Nemci, ktorí si svoj dialekt zachovali doteraz. Od r. 1493 sa užíva názov Horná Štubňa. O chotár obce trval dlhý spor medzi Kremnicou a hájskymi pánmi. Aj iní zemania si robili nároky v obci. Kremnica však ako mocné mesto, ktoré dodávalo panovníkovi zlato a striebro, získalo nielen obec, ale po vymretí rodiny Hájskych celý ich majetok. Štubňania sa zaoberali prácou v lesoch a dodávali kremnickým baniam potrebné banské drevo. /1/ R.1945 boli asi dve tretiny obyvateľov vysťahované do Nemecka. Nasťahovali sa sem početní Slováci, ale aj repatrianti a obec sa poslovenčila.
Farnosť vznikla za reformácie v 17 st. K nej patrila ako filiálka aj Dolná Štubňa. /2/ R. 1673 gen. Collalto zaujal kostol a dal mu katolícku správu. Prevzali ju jezuiti P. František Rendl, P. Juraj Miekenbach a P. Jeremiáš Pilarik. Zo tököliovcov sa vrátila ev. správa a vykonával ju sklenársky ev. F. Aj keď sa skončili náboženské vojny, ostala neobsadená a bola filiálkou sklenárskej farnosti. R. 1787 Kremnica ako patrón na výzvu panovníka zaistila dotáciu na vydržiavanie farára a farnosť so osamostatnila.
Patronát vykonávalo mesto Kremnica.
Kostol sv. Anny stojí uprostred obce. V minulosti bol okolo neho cintorín, ohradený múrom. Múr je už čiastočne zbúraný a cintorín premenený na park. – Svätyňa kostola je obdialníková, zakončená oválnou stenou a zaklenutá hviezdicovou klenbou s lunetami nad oknami. Priestor pre veriacich je trojlodie, delené štyrmi štíhlymi piliermi, ktoré nesú klenbu. Chóry boli trojstranné, zadný chór nad to poschodový. R. 1949, keď kostol maľovali, zbúrali postranné a ponechali len zadný. Kostol tým získal na estetickom vzhľade. V západnom priečelí stoji vysoká veže, ktorá má ihlancový krov. V nej sú štyri zvony. /3/ Hlavný oltár s obrazom sv. Anny má retabló na stene. Je z r. 1901, štýl novogotický. Krstiteľnica je kamenná, zhotovená na spôsob kalicha. Pochádza snáď ešte zo starého kostola.
Pôvod kostola. Po r. 1848 stál tu drevený kostol. T. r. začali stavať murovaný, terajší. /5/ Dokončili ho 1651, vežu r. 1657. Náklad znášal patrón a veriaci. Veriaci ľud však vzrastal a kostol začal byť malý. R. 1862 zriadili dvojitý zadný chór. R. 1894 farár žiadal patronát, aby kostol zväčšil. Ten však odmietol. Od r. 1900 si vypomáhali tak, že slúžili dve sv. omše. Keď r. 1945 vysťahovali dve tretiny obyvateľstva, táto tieseň prestala.
Kaplnky:
Kaplnka sv. Jána Nep. bola vystavaná r. 1814.
Kaplnka sv. Vendelína bola vystavaná z milodarov r. 1894.
Fara. V časoch reformácie bola tu drevená fara. Terajšia je z r. 1788.
Farári:
1787 Cserny František – 1803 Veisz Ignác SF – 1804 Andreedes František – 1810 Grossmann Augustín – 1814 Gerliczy Anton SF – 1815 Faller Ignác – 1619 Mesner Jozef SF – 1819 Vágner Ferdinand, keď zomrel na choleru, faru r. 1831 administroval penz. kňaz Grossmann Augustín, Hartyánszky Ján z Hája, Žilinský Adam zo Sv. Michala a Krancl Nepomuk OFM – 1832 Ertl František – 1874 Lazó Atanáz OFM – 1891 Buoc Alexander SF – 1894 Holbay Ľudevít – 1935 Bitterer Karol – 1942 Pöss Jozef – 1959 Pizerák Martin – 1975 Dr. Teplan František.

Poznámky:
Nem. Oberstuben, maď. Felsőstubnya.
Pramene: HD.
1. Dr. Šikura: Miestopisné dejiny Turca.
2. FA v Sklenom.
3. Toto sú štvrté zvony v kostole. Prvé tri posvätil Lukáš Natali, ostrih. sufragán. Tieto postupne pukli a museli ich preliať. Tieto zrekvirovali za prvej vojny. Tretie dali uliať r. 1922 o váhe 600kg – 380kg – 191kg. Pri požiari r. 1927 sa roztopili a r. 1928 objednali terajšie.
4. Oltár a kazateľňu zhotovil Jozef Rungaldier v St. Ulrich v Tirolsku r. 1901 za 3.200 korún. Oltárny obraz daroval Oltárny spolok v Budapešti.
5. Vo FA v Sklenom je poznačené, že na základy kostola kúpili od J. Rusnáka celu pec vápna za 4 fl.

Z kroniky:
O kostole treba poznamenať, že prešiel mnohé katastrofy. Stojí na mieste, kde udierajú blesky, Mnohokrát udrel do neho blesk a dvakrát od neho zhorel. R. 1927 ho zničil posledný požiar, pri ktorom popolom ľahla celá obec. Zhorela strecha kostola a zvony sa roztavili. Oprava a uliatie nových zvonov stálo vyše dvesto tisíc korún, ktoré boli síce kryté poistením, ale bolo treba mnoho milodarov, ktoré sa ťažko zbierali, lebo obyvatelia vyšli na žobrácku palicu.
R. 1826 zhotovili novú dlažbu a lavice. R.1933 obnovili kostol zvonku aj znútra. – Druhá vojna ťažko zasiahla kostol a bolo treba novej reparácie. Táto išla ťažšie, lebo starí osadníci sa odsťahovali a noví nemali ešte ku kostolu vzťahu.
Po zavedení nového F do H. Š. bol tento ešte za 20 r. poplatný sklenárskemu F, ktorému musel odvádzal výnos z poľa a štolárne poplatky. Táto závislosť prestala r.1807.

Číslo záznamu : 31619
Meno farnosti : Horná Štubňa
Pcmeno farnosti : hornastubna
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 184
Poradie : 19090
Citát : HORNÁ ŠTUBŇA 038 46, tel. 81 44, o. Martin (2.650), k. sv. Anny (1650), kap. sv. Jána Nep. (1814), kap. sv. Vendelína (1894). -Fil.: Horný Turček (600), k. Najsv. Trojice (1934), 2. Dolný Turček (250), k. sv. Jána Nep. (1903). — K 31, p 17, s 15. Duchovný správca: ThDr. František Teplan.