logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty k tejto farnosti:
Číslo záznamu : 31855
Meno farnosti : Horná Poruba
Pcmeno farnosti : hornaporuba
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 180
Poradie : 40580
Citát : HORNÁ PORUBA 018 35, tel. 95 29, o. Pov. Bystrica, (1.560), k. sv. Kataríny Alex. (1830), kap. P. M. Naneb. (1926), kap. P. M. (1948). — Fil.: Kopec (208). — K 24, p 16, s 16.
Duchovný správca: Martin Hudec.

Číslo záznamu : 41470
Meno farnosti : Horná Poruba
Pcmeno farnosti : hornaporuba
Číslo knihy : 1019709
Názov knihy : Schematismus Cleri Dioecesis Nitriensis Pro Anno A Christo Nato MCMXLII
Skratka knihy : NS1942
Strany : 48
Poradie : 620
Citát : 2. Horná Poruba. Ecclesia ad S. Catharinam V. M. Paro-
chia erecta anno 1830. Matricas habet ab anno 1831. In
ambitu parochiae: Capella Assumpt. B. M. V . Liberae Epi-
scopalis collationis. Parochus: Idem, qui Secretarius distr.

Num. anim. Cath. A. C. Jud. Div
In Matre: 943 — — — -
Fil.: Košecké Malé
Podhradie 533 — — — 5
Kopec 285 — — — 7
_________________________________________________________________
Universim: 1761 — — —

Usus linguae: Slavicae.
SS. Ros. 220, SS. Cor. J. 70, Prop. F. 170, Congr. Mar.
42, Char. 42, Inf. J. 110, S. Adalb. 53.
Posta loco, statio telegraphica, teleph., viae ferreae: Ilava.

Číslo záznamu : 42058
Meno farnosti : Horná Poruba
Pcmeno farnosti : hornaporuba
Číslo knihy : 556617
Názov knihy : Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato 1836
Skratka knihy : NS1836
Strany : 63
Poradie : 540
Citát : PORUBA. (Felsó). Parochia nov. erecta Anno 1831. |
Ecclesia ad S. Catharinam V. et M. |
Liberae Collationis. |
Parochus. D. Stephanus Ressetka. |
In Matre: Cath. AC. Jud. |
590 - 6 |
Filialibus: |
Kiss-Podhragy 382 - - | 3/4
Kopecz 236 - 6 | 1
Szokol Exstirp. 114 - - | 1 1/2
Lingua: Slav. Summa: 1322 - 12

Číslo záznamu : 42236
Meno farnosti : Horná Poruba
Pcmeno farnosti : hornaporuba
Číslo knihy : 556617
Názov knihy : Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato 1836
Skratka knihy : NS1836
Strany : 148
Poradie : 2340
Citát : Poruba. Daniel Ribárik. Stephanus Ressetka.

Číslo záznamu : 43055
Meno farnosti : Horná Poruba
Pcmeno farnosti : hornaporuba
Číslo knihy : 1019708
Názov knihy : Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato MCMXXXVII
Skratka knihy : NS1937
Strany : 48
Poradie : 470
Citát : 2. Horná Poruba. Ecclesia ad S. Catharinam V. M. Paro-
chia erecta anno 1830. Matricas habet ab anno 1831.
In ambitu parochiae: Capella Assumpt. B. M. V. Liberae
Episcopalis collationis. Parochus: D. Joannes Fabian.

Num. anim. Cath. A. C. H. C. Jud. Div.
In Matre: 854 5 -- -- -- --
Fil.: M. Podhradie
Košecké 470 -- -- -- -- 5
Kopec 257 -- -- -- 5 7
____________________________________________________________
Universim: 1581 5 -- -- 5

Usus linguae: Slavicae.
SS. Ros. 195, SS. Cor. J. 65, S. M. B. S. 97, Prop. F. 70,
Congr. Mar. 25, Char. 42, Inf. J. 55, S. Adalb. 51.
Posta loco, statio telegraphica: Ilava.

Číslo záznamu : 43460
Meno farnosti : Horná Poruba
Pcmeno farnosti : hornaporuba
Číslo knihy : 60075
Názov knihy : Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato MCMXIII
Skratka knihy : NS1913
Strany : 49
Poradie : 460
Citát : 1. Felsőtölgyes. Ecclesia ad. S. Catharinam V. M. Dist.a
Parochia erecta anno 1830. Matricas habet ab anno matre
1831. Liberae Episcopalis Collationis. Parochus: Km.
Idem, qui Secretarius Distr.

Num. anim. Cath. A. C. H. C. Jud. Div.
In matre: 751 — — — — --
Fil.: Kaszakisváralja 460 — — 6 — 3½
Tóthalom 271 — — — — 7
__________________________________________________________
Universim 1482 — — 6 —
Usus Linguae: slavicae.
Posta loco, statio telegraphica: Illava.

Číslo záznamu : 62792
Meno farnosti : Horná Poruba
Pcmeno farnosti : hornaporuba
Číslo knihy : 1066145
Názov knihy : Schematizmus Žilinskej diecézy 2018. Vydal Biskupský úrad v Žiline 2018
Skratka knihy : Schem2018
Strany : 153
Poradie : 800
Citát : Farnosť vznikla v roku 1831, pôsobili v nej farári, administrátori: Daniel Ribárik, Štefan Rešetka, Štefan Laci, Michal Jurík, Ignác Diera ml., Matej Burlas, Silvester Hančinský, Ján Fabián, Anton Michalík, Martin Hudec, Alexander Staník, František Kvašňovský, Jozef Sliepka, Ján Šmelka, Marek Hriadel.
Matriky sú vedené od vzniku farnosti, sú zachované.
Poznámka DKI : Zoznam kňazov v Schematizme vypracoval Drahomír Velička.