logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty k tejto farnosti:
Číslo záznamu : 33504
Meno farnosti : Haniska
Pcmeno farnosti : haniska
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 210
Poradie : 22180
Citát : HANISKA 044 57, tel. 931 09, o. Košice-vidiek, (2.700), k. sv. Jána Nep. (1656). — Fil.: Hutníky-Sokoľany (850), k. P. M. Ruž. (1759) 2. Hutníky-Bočiar (180), k. sv. Imricha (1773), 3. Belža (170). — K 68, p 21, s 28.
Duchovný správca: František Cicholes.

Číslo záznamu : 50280
Meno kňaza : Štefan(1332,Haniska)
Pcmeno kňaza : stefan1332haniska
Meno farnosti : Haniska
Pcmeno farnosti : haniska
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 207
Poradie : 51550
Citát : Item Stephanus sacerdos de Enisgue iuratus [dixit, decimam non ultra] unum fertonem valere, quem solvit.
Preklad : Štefan, kňaz z Hanisky, prísažne vyhlásil, že desiatok za jeho benefícium nemá hodnotu viac ako fertón, ktorý zaplatil.

Číslo záznamu : 50364
Meno kňaza : Štefan(1332,Bočiar)
Pcmeno kňaza : stefan1332bociar
Meno farnosti : Haniska
Pcmeno farnosti : haniska
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 211
Poradie : 52390
Citát : Item Stephanus sacerdos de Boher (Belser) iuratus [decimam sui beneficii
credit] non ultra VII. grossos valere, quos solvit.
Preklad : Štefan, kňaz z Bočiara(teraz fil. far. Haniska), prisahal, že desiatok za jeho benefícium nie je viac ako 7 grošov, ktoré zaplatil.

Číslo záznamu : 50366
Meno kňaza : Ján(1332,Sokoľany)
Pcmeno kňaza : jan1332sokolany
Meno farnosti : Haniska
Pcmeno farnosti : haniska
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 211
Poradie : 52410
Citát : Item Johannes de Saguol iuratus extimavit [decimam sui beneficii non ultra
XII. grossos valere, quos solvit].
Preklad : Štefan, kňaz z Bočiara(teraz fil. far. Haniska), prísažne odhadol desiatok za svoje benefícium na nie je viac ako 7 grošov, ktoré zaplatil.

Číslo záznamu : 54086
Meno kňaza : Štefan(1332,Haniska)
Pcmeno kňaza : stefan1332haniska
Meno farnosti : Haniska
Pcmeno farnosti : haniska
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 319
Poradie : 89610
Citát : Item Stephanus de Evneske solvit XII. grossos.
Preklad : (Kňaz) Štefan z Hanisky zaplatil 12 grošov.

Číslo záznamu : 54099
Meno kňaza : Štefan(1332,Bočiar)
Pcmeno kňaza : stefan1332bociar
Meno farnosti : Haniska
Pcmeno farnosti : haniska
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 319
Poradie : 89740
Citát : Item Stephanus de Boloschart solvit III. grossos.
Preklad : (Kňaz) Štefan z Bočiara (teraz filiál. far. Haniska) zaplatil 3 groše.

Číslo záznamu : 54100
Meno kňaza : Ján(1332,Sokoľany)
Pcmeno kňaza : jan1332sokolany
Meno farnosti : Haniska
Pcmeno farnosti : haniska
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 319
Poradie : 89750
Citát : Item Johannes de Zakal solvit V. grossos.
Preklad : (Kňaz) Ján zo Sokoľán (teraz filiál. far. Haniska) zaplatil 5 grošov.

Číslo záznamu : 55391
Meno farnosti : Haniska
Pcmeno farnosti : haniska
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 353
Poradie : 102660
Citát : Item de Enizke solvit IX.
Preklad : (Kňaz) z Hanisky zaplatil 9 (grošov).

Číslo záznamu : 55392
Meno farnosti : Haniska
Pcmeno farnosti : haniska
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 353
Poradie : 102670
Citát : Item de Bolchard solvit III.
Preklad : (Kňaz) z Bočiara (teraz filiál. far. Haniska) zaplatil 3 (groše).

Číslo záznamu : 55393
Meno farnosti : Haniska
Pcmeno farnosti : haniska
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 353
Poradie : 102680
Citát : Item de Zakul solvit V.
Preklad : (Kňaz) zo Sokoľan (teraz filiál. far. Haniska) zaplatil 5 (grošov).

Číslo záznamu : 56039
Meno farnosti : Haniska
Pcmeno farnosti : haniska
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 368
Poradie : 109140
Citát : Item de Enezke.
Preklad : Tiež (kňaz) z Hanisky.

Číslo záznamu : 56040
Meno farnosti : Haniska
Pcmeno farnosti : haniska
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 368
Poradie : 109150
Citát : Item de Bolchard solvit III.
Preklad : (Kňaz) z Bočiara (teraz filiál. far. Haniska) zaplatil 3 (groše).

Číslo záznamu : 56041
Meno farnosti : Haniska
Pcmeno farnosti : haniska
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 368
Poradie : 109160
Citát : Item de Zakul solvit VII.
Preklad : (Kňaz) z Sokoľan (teraz filiál. farnosti Haniska) zaplatil 7 (grošov).