logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty k tejto farnosti:
Číslo záznamu : 33534
Meno farnosti : Gaboltov
Pcmeno farnosti : gaboltov
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 214-215
Poradie : 22480
Citát : GABOLTOV 086 02, tel. 941 15, o. Bardejov. (1.170), k sv. Vojtecha (1370), kap. Krista Kr., pokojová (1932), kap. sv. Kríža (1862), kap. sv. Vojtecha (1891), kap. P. M. Sedemb. (1912), kap. P. M. Narod. (1925), kap. P. M. Karm. (1926), kapl. sv. Jána Nep. (1970). — Fil.: 1. Sveržov (360), k. sv. Martina (1828), kap. P. M. Sedemb. (1860), kap. sv. Jána Krst. (1909), 2. Zlaté (220), k. P. M. Sedemb. (1834), kap. Trpiaceho Spas. (1965), 3. Kurov (40), k. sv. Šimona a Júdu (1841), Cígelka (12), 4. Petrová (10), 5. Frička (8), 6. Nižný Tvarožec (10), 7. Vyšný Tvarožec. — K 23, p 7, s 9.
Duchovný správca: Andrej Jura.

Číslo záznamu : 50346
Meno kňaza : Jerminus(Gaboltov,1332)
Pcmeno kňaza : jerminus1332kurov
Meno farnosti : Gaboltov
Pcmeno farnosti : gaboltov
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 211
Poradie : 52210
Citát : Item Jerminus sacerdos de Cino (Curo) iuratus extimavit beneficii sui deci-
mam ad VI. grossos per annum, quos solvit.
Preklad : Jerminus, kňaz z Kurova(teraz fil. far. Gaboltov), prísažne odhadol desiatok za svoje benefícium na 6 grošov ročne, ktoré zaplatil.

Číslo záznamu : 62435
Meno farnosti : Gaboltov
Pcmeno farnosti : gaboltov
Číslo knihy : 94501
Názov knihy : Trochta, J.:Zoznam stredovekých fár na Sl.,XVI. Šarišská stolica
Skratka knihy : Trochta
Poradie : 1640
Citát : 37. KUROV, (o. Bardejov).
a) 211: Jerminus sacerdos de Cino (Curo), d.: 6 gr. ročne.

0-204/21: Kuró. Schem. 69: Kurov,(zf), fara: Gaboltov. Podľa súpisu dedín makovického panstva z r. 1492 mal Kurov murovaný kostol.(1) Poss. Kuro, (1338(2) a 1415).(3) Kuro s 30 portami.(4)

1) Bp.OL.D1, č. 3022, str.13.
2) Wagner, DCS, 566.
3) Csánki, I/301,(Kwro).
4) LC. Sarus, col. 8.

Číslo záznamu : 62520
Meno farnosti : Gaboltov
Pcmeno farnosti : gaboltov
Číslo knihy : 94501
Názov knihy : Trochta, J.:Zoznam stredovekých fár na Sl.,XVI. Šarišská stolica
Skratka knihy : Trochta
Poradie : 2500
Citát : 38. GABOLTOV, (o. Bardejov).
Schem. 69: Gaboltov. O farárovi Mikulášovi "de Gebholcz" je zmienka r. 1439.(1) V zozname majetkov makovického panstva nájdeme aj "Galbathew cum ecclesia lapidea".(2) Kostol sv. Vojtecha ako aj kaplnka toho istého svätca sú údajne veľmi starého pôvodu.(3) Podľa listiny z r. 1247 boli majiteľmi tejto dediny "Cruciferi de Gyboltho".(4) Boli tam asi krátky čas, lebo r. 1277 daroval kráľ dedinu "Guebold" Ottovi z Bybursteinu.(5) Spomenutí križovníci sídlili asi v Poľsku a vlastnili Gaboltov v čase, keď v pohraničnom území neboli štátne hranice ešte presne vymedzené. Dosvedčuje to aj ich kult sv. Vojtecha, ktorého uctievanie v Poľsku bolo značne rozšírené. "Gybolth" bolo r. 1355 mýtne miesto.(6) R. 1427 malo "Gybolth" 36 port.(7)

1) Iványi, Bard. I. č. 345/arch. č. 349.
2) OL. Bp,-D1. č. 3022, str. 13, (podľa fotokópii Histor. ústavu SAV).
3) Jubil. schem. 1904, I/259.
4) F-VI/2-375, a Szp. I. č. 864.
5) W-IX/167, a Szp.-Borsa: II. č. 2810, aj Fuxhoffer ect. Monasterologia, II/122.
6) A Péchy család lt. lajstroma, č. 47.
7) LC. Saros, col. 7.

Hažgut,-p. č. 49 tohto dodatku: Podhorany.