logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty k tejto farnosti:
Číslo záznamu : 8618
Meno farnosti : Dolné Plachtince
Pcmeno farnosti : dolneplachtince
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 11
Poradie : 2780
Citát : Alsó-Palojta.

In ADtu Neogradensi, VADtu Kékkőensi. Antiqua Parochia. Matricae1) ab 1689. Ecclesia ad Stum Martinum, Ep., Lingua slavica. Patronus Capitulum Rosnaviense.

1630. occ. - - - - Moravek Balthasar.
1647. occ. - - - - Skultéti Martinus.
1665. Oct. 8. 1689. - - Nozsics Georgius.
1689. Maji - 1710. Maji 12. Tomko vel Tomkő Joannes.
1710. Maji 12. 1738. - - Rocsak Andreas.
1738. - - + 1748. Mart. 8. Osztraticzky Georgius.
1748. Apr. 1. + 1756. Nov. 17. Völtsey Josephus.
1756. Dec. 7. + 1773. Aug. 10. Miticzky Nicolaus.
1773. - - + 1797. Mart. 30. Kubányi Simson. Ab 1793. Sur. VADnus.
1797. Apr. 10. + 1841. Aug. 8. Lehotay Sigismundus.
1841. - - 1860. - - Gyůrky Vicentius.
1860. - - - - - Laucsik Michael.

1) Palota pertinebat 1242. ad castrum Honth. Fejér, C. D. IV. I. 285. - 1244. fassio est facta super inferiori Paloitha. Ibid. VII. I. 286. Item Paloitha 1337. praepositurae de Saag adjudicata est. Ibid. VII. IV, 285.

Číslo záznamu : 28933
Meno farnosti : Dolné Plachtince
Pcmeno farnosti : dolneplachtince
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 98
Poradie : 4270
Citát : DOLNÉ PLACHTINCE 991 24, tel. 87 33, o. V. Krtíš (3.500), k. sv. f Martina (1930), kap. sv. Urbana (1933), kap. sv. Jána Nep. (1930). — Fil.: 1. V. Krtíš (2.500), k. P. M. Národ. (1940), kap. P. M. Lurd. (1899), 2. H. Plachtince (200), kap. sv. Kríža (1976), 3. Príbelce (50), 4. Stredné Plachtince (50). — K 52, p 24, s 9. Duchovný správca: Ján Václav Sedláčik, OFM.

Číslo záznamu : 49914
Meno kňaza : Ján(Príbelce, 1332)
Pcmeno kňaza : jan1332pribelce
Meno farnosti : Dolné Plachtince
Pcmeno farnosti : dolneplachtince
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 186
Poradie : 47890
Citát : Item Johan (sic) sacerdos ecclesie Sancte Elyzabeth iuratus non credere beneficium ultra marcam, solvit VI. grossos.
Preklad : Ján, kňaz kostola sv. Alžbety (Príbelce), ktorý prísažne vyhlásil, že jeho benefícium nevynáša viac než marku, zaplatil šesť grošov.

Číslo záznamu : 49960
Meno kňaza : Ján(1332,Plachtince)
Pcmeno kňaza : jan1332plachtince
Meno farnosti : Dolné Plachtince
Pcmeno farnosti : dolneplachtince
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 188
Poradie : 48350
Citát : Item Johannes sacerdos Sancti Mychaelis de Palatak (Palakta) iuratus non credit valere suum beneficium ultra III. fertones, solvit V. grossos.
Preklad : Ján, kňaz (kostola) sv. Michala v Plachtinciach, prísažne (vyhlásil), že jeho benefícium nie je viac ako 3 fertóny, zaplatil 5 grošov.