logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty k tejto farnosti:
Číslo záznamu : 27442
Meno farnosti : Brehy
Pcmeno farnosti : brehy
Číslo knihy : 1044033
Názov knihy : Zarevúcky, A.: Katalóg farností a kostolov banskobystrického biskupstva. Samizdat, 1976
Skratka knihy : Zar1
Strany : 213-214
Poradie : 750
Citát : Brehy
Brehy sú obec pri Hrone, v úzkom údolí, ktoré bolo považované za prírodnú bránu stredného Slovenska. Prvá správa o ňom je v listine kráľa Žigmunda, v ktorej daruje túto obec špitálu sv. Alžbety v Novej Bani. /1/ Matej Korvín vyznačil ju výsadou, že si môže voliť vlastného richtára, ktorý podliehal jurisdikcii novobanského magistrátu. Od 15. st. dolovali tu zlato a meď. Niektoré štôlne sú prístupné aj teraz. Bane už dávno zanikli. Od nepamäti tu prekvitalo hrnčiarske remeslo, ktorým sa zaoberala väčšina obyvateľstva. Svoje výrobky vozili na predaj po celej krajine. Listina z r. 1711 uchovaná v archíve beňadického konventu spomína hrnčiarstvo ako vyspelé. Po druhej svetovej vojne hrnčiarstvo naraz zaniklo. Teraz je tu otvorený čadičový lom, v ktorom sa ťaží surovina na výrobu sklených vláken. Továreň na druhej strane Hrona v N. Bani ju spracúva.
Farnosť . V stredoveku bola pre obec farnosť pri kostole sv. Alžbety v Novej Bani. Základy farnosti v samej obci boli položené r. 1787, kedy tu bola zriadená miestna kaplánska stanica, ktorá bola povýšená na farnosť. Keďže však nebolo bytu, duchovnú správu spojili s Tekovskou Breznicou. Trvalo to do 1811, kedy prišiel miestny kaplán. Fara bola systemizovaná len r. 1865.
Patronát. Keďže Brehy udržiavali špitál, patrili ku N. Bani a ona bola povinná patronátnymi ťarchami. /2/ Keď zanikli bane a bolo zrušené poddanstvo, fondy mesta sa zmenšili, preto odmietlo vziať na seba nový patronát. Vec sa dlho prejednávala, až nakoniec Ministerstvo kultu výmerom zo 6.3. 1875 č. 5375 rozhodlo, že patronátne ťarchy bude znášať politická obec. Tento stav trval do r. 1949.
Kostol . sv. Jozefa stojí v strede obce na vyvýšenom mieste. Má znaky klasicistického štýlu. Rozmery: d 27m, š. 9,80m, v. cca 8m. Svätyňa je skoro štvorcová, víťazný oblúk polkruhový, výrazný, loď obdialníková. Všetko je zaklenuté tehlovou klenbou. Vzadu je drevený organový chór. Veža stojí v priečelnej fasáde, vysoká 23 m. V nej sú 4 zvony.
Pôvod kostola. Bol postavený r. 1786 na náklad Jozefa Janovského, kanonika CEN, rodáka z Brehov a veriacich. R. 1947 zhotovili na ňom nový krov.
Fara. Bola postavená na náklad veriacich r. 1813. Je zachovaná a r. 1955 ju renovovali.
Farári:
Miestni kapláni: 1811 Čillík Jozef – 1820 Bulko Adam – 1827 Troj Jakub – 1837 Nemky Štefan – 1831 Rak Matej – 1831 Hajdák Ondrej – 1840 Pátek František – 1844 Budický Ján – 1862 Jakubík Ján – 1864 Kubáni Alojz – 1866 Leitmann Anton – 1868 Gombár Daniel – 1869 Borsiczky Adolf – 1869 Voronáč Ján 1873 Jakubík Ján po druhý raz.
Farári: 1875 Gsell Ján – 1896 Jozif Ladislav – 1896 Rusko Rudolf – 1901 Majthán Karol – 1902 Dr. Dianiška Alexander – 1903 Császik Štefan – 1903 Majerský Eduard – 1904 Medvecký Karol – 1911 Demovich Bartolomej – 1913 Droppa Jozef – 1924 Bob Ján – 1933 Nehnevaj František – 1937 Švehlík Jozef – 1941 Ondrík Emíl – 1952 Plško Ondrej – 1954 Šmida Michal

Poznámky:
Maď. Magospart. Nem. Hochstäd, Hochstätten, Hochatsteten.

1. „...possessionis Magosmarthon prope civitatem Kunigsberg quam Sigismundus ecclesiae hospitalis s. Elisabeth de ipso Kunigsbeg 1393 confert.“ Fejér CD X, 2,107.
2. Schematizmus r. 1842 uvádza ako patróna mesto N. Baňu.
Kostol bol vymaľovaný r. 1949.

Číslo záznamu : 31586
Meno farnosti : Brehy
Pcmeno farnosti : brehy
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 179
Poradie : 18760
Citát : BREHY 968 01, p. N. Baňa, tel. 915 335, o. Žiar n. Hr., (1.300), k. sv. Jozefa (1786). — K 22, p 12, s 10.
Duchovný správca: Michal Šmida.