logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty k tejto farnosti:
Číslo záznamu : 31898
Meno farnosti : Belá pri Varíne
Pcmeno farnosti : belaprivarine
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 289
Poradie : 41010
Citát : BELÁ PRI VARÍNE 013 05, tel. 93 83, o. Žilina, (4.200), k. sv. Márie Magd. (1788). — Fil.: Lysica (1.100). — K 77, p 31, s 29.
Duchovný správca: Jozef Čičmanec.

Číslo záznamu : 41532
Meno farnosti : Belá pri Varíne
Pcmeno farnosti : belaprivarine
Číslo knihy : 1019709
Názov knihy : Schematismus Cleri Dioecesis Nitriensis Pro Anno A Christo Nato MCMXLII
Skratka knihy : NS1942
Strany : 81
Poradie : 1240
Citát : 1. Belá pri Varíne. Ecclesia ad S. Mariam Magdalénam. Dist. a
Parochia erecta anno 1788. Matricas habet ab anno 1788. matre
Patronus: Fundus Religionis. Parochus: D. Michael Km.
Borčin. — Cooperator: —

Num. anim. Cath. A. C. Jud. Div.
In Matre: 2142 1 3 - -
Fil.: Lysica 1446 - - - 2-8
In exstirpaturis 1031 - - - 5-11
_____________________________________________________________
Universim: 4619 1 3 —

SS. Cor. J. 439, SS. Ros. 350, Apost. S. Cyr. et Met.
48, Adalb. 98, Prop. F. 360, Inf. J. 150, Char. 46, Alt.
145, Scap. 150.
Usus linguae: Slavicae.
Posta, teleph.: loco. Statio telepraphica et viae fer.: Varín.

Číslo záznamu : 42111
Meno farnosti : Belá pri Varíne
Pcmeno farnosti : belaprivarine
Číslo knihy : 556617
Názov knihy : Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato 1836
Skratka knihy : NS1836
Strany : 89
Poradie : 1070
Citát : V.

DISTRICTUS VARNENSIS.

Vice - Archi - Diaconus.

A. R. D. JOSEPHUS PRIDAVKA, Ecclesiae Opidi Varna Parochus, et Scholarum Districtus ejusdem Inspector.

PAROCHIAE.

BELA. Parochia nova, erecta Anno 1788. | Dist. a Matr.
Ecclesia ad S. Mariam Magdalenam. | Hor.
Patronus. Exc. Consilium R. L. H. |
Parochus. D. Daniel Koncsek. |
Cath. AC. Jud. |
In Matre cum Valle Kút 2103 - 61 | 1
Filiali: |
Liszicza per Montes sparsa 918 - 18 | 1/2 1
Lingua: Slav. Summa: 3021 - 79

Číslo záznamu : 42158
Meno farnosti : Belá pri Varíne
Pcmeno farnosti : belaprivarine
Číslo knihy : 556617
Názov knihy : Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato 1836
Skratka knihy : NS1836
Strany : 140
Poradie : 1560
Citát : Bela. Joannes Litassy. Georgius Marciss. Stéphanus Kelecsényi. Josephus Pridavka. Andreas Orieska. Daniel Koncsek.

Číslo záznamu : 43114
Meno farnosti : Belá pri Varíne
Pcmeno farnosti : belaprivarine
Číslo knihy : 1019708
Názov knihy : Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato MCMXXXVII
Skratka knihy : NS1937
Strany : 81
Poradie : 1060
Citát : 1. Belá pri Varíne. Ecclesia ad S. Mariam Magdalénam. Dist.a
Parochia erecta anno 1788. Matricas habet ab anno 1788. matre
Patronus: Fundus Religionis. Parochus: D. Rudolphus Kunda. Km.
Cooperator: —

Num. anim. Cath. A. C. H. C. Jud. Div.
In Matre: 1861 1 — 11 -- --
Fil.: Lysica 1092 — — — -- 2-8
In exstirp.:
Kocina 481 — — — -- 6-8
Podsokolie 178 — — — -- 5-6
Hlboké 256 — — — -- 6-10
___________________________________________________________
Universim: 3868 1 — 11 --

SS. Cor. J. 238, SS. Ros. 365, Apost. S. Cyr. et Met. 52,
Adalb. 70, Prop. F. 156, Inf. J. 106, Char. 46.
Usus linguae: Slavicae.
Posta loco. Statio telegraphica: Varín.

Číslo záznamu : 43521
Meno farnosti : Belá pri Varíne
Pcmeno farnosti : belaprivarine
Číslo knihy : 60075
Názov knihy : Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato MCMXIII
Skratka knihy : NS1913
Strany : 79
Poradie : 1070
Citát : 2. Bella. Ecclesia ad S. Mariam Magdalenam. Parochia erecta
1788. Matricas habet ab anno 1788. Patronus: Fundus
Religionis. Parochus: D. Paulus Gyurinik. Cooperator:
D. Joannes Cserei.

Num. anim. Cath. A. C. H. C. Jud. Div.
In matre: o 1642 — — 26 — --
Fil.: Bellazúg 531 — — — — 7
Bellamélyesd 240 — — — — 7
Trencsénkopár 931 — — 4 — 3½
Zlieny 322 — — — — 8
___________________________________________________________
Universim 3666 — — 30 —
Usus Linguae: Slavicae.
Posta loco. Statio telegr.: Várna.

Číslo záznamu : 62735
Meno farnosti : Belá pri Varíne
Pcmeno farnosti : belaprivarine
Číslo knihy : 1066145
Názov knihy : Schematizmus Žilinskej diecézy 2018. Vydal Biskupský úrad v Žiline 2018
Skratka knihy : Schem2018
Strany : 77
Poradie : 250
Citát : Farnosť vznikla v roku 1788, pôsobili v nej farári, administrátori: Ján Litaši, Juraj Marčiš, Štefan Kelečéni, Jozef Prídavka, Andrej Orieška, Daniel Konček, Jozef Kropáč, Henrich Radlinský, Pavol Ďuriník, Ján Greben, Rudolf Kunda, Michal Burčin, Rudolf Dančík, František Špaňúr, Jozef Čičmanec, Jozef Oliš, Milan Krkoška. Matriky sú vedené od vzniku farnosti, sú zachované.
Poznámka DKI : Zoznam kňazov v Schematizme vypracoval Drahomír Velička.