logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Župčany

Zriadenie:
zmienka 1248
Titul kostola:
P. M. Naneb. (1635).
Iné mená:
Župčany PO/PV šariš. 1773 Sebfalva, Zupcžany, 1786 Schebfalwa, Zupčani, 1808 Zsebfalu, Sebfalva, Zubčany, 1863–1902 Zsebfalu, 1907–1913 Zsebefalva, 1920 Žubčany, 1927– Župčany
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Malý Šariš (1.350), k. Krista Kráľa (1948).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Košická

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Micho(Župčany,1332) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Lukáš(Župčany,1332) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Miquo(Župčany,1332) kňaz
1788 - - 1795 - - Hadbavny, Daniel miestna kapelánia
1795 - - 1801 - - Csiszárik, Ján, st miestna kapelánia
1801 mar. 26. 1807 - - Rajňák, Ján miestna kapelánia
1807 - - 1811 - - Kvassay, Jozef [Pavol] miestna kapelánia
1811 - - 1812 - - Házy, Imrich miestna kapelánia
1813 - - 1819 - - Kótsy, Ján administrátor
1819 - - 1827 - - Chotek, Peter, OFM administrátor
1827 - - 1846 - - Krasznyánszky, Andrej administrátor-farár
1846 - - 1853 - - Dubovy, Juraj [OPraem.] administrátor
1853 - - 1876 - - Záborský, Jonáš farár
1876 - - 1900 - - Kleinovský, Anton administrátor-farár
1900 - - 1928 - - Sárossy, Štefan administrátor
1928 - - 1930 - - Miko, Róbert administrátor
1930 - - 1933 - - Neznámy kňaz
1933 - - 1951 - - Herbst, Ladislav administrátor-farár
1951 - - 1952 - - Novický, Augustín Michal, OFM administrátor
1952 - - 1956 - - Adamčák, Peter farár
1956 - - 1957 - - Jablonovský, Július správca farnosti
1957 - - 1975 - - Feťko, Štefan správca farnosti
1975 - - 1980 - - Štroncer, Andrej správca farnosti
1980 - - 1984 - - Kocun, Emanuel administrátor
1984 - - 2000 - - Burik, Andrej farár