logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Zohor

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol Sv. Margity, panny a mučenice
Iné mená:
Zohor: okres Malacky/Bratislavský kraj (Bratislavská stolica)
1773, 1786, 1808, 1863– Zohor
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1562 sp. - - - - Ján (Zohor, 1562) farár
1634 sp. - - - - Jessenius, Gašpar farár
1647 sp. - - - - Peter Martin farár
1654 sp. - - - - Jankovič, Juraj farár
1654 po - - - - Derstanovič, Vavrinec farár
1658 - - - - - Hubač, Pavol farár
1677 - - 1679 - - Kuzolič, Michal Matej František farár
1679 apr. 26. 1691 - - Sutovics, Štefan Juraj Ján farár
1691 jan. 6. 1696 - - Fischer, Adam farár
1696 jún 25. 1712 - - Belačič, Juraj farár
1712 dec. 17. 1719 máj 25. Havran, Pavol Peter farár
1719 máj 25. 1722 - - Kuchynský, Mikuláš farár
1722 jan. 10. +1737 aug. 23. Fabrini, František farár
1737 aug. 23. 1738 jún - Helczl, Gabriel farár
1738 - - 1743 aug. - Vajay Pavel farár
1743 - - 1744 apr. - Sečéni, Andrej farár
1744 Ju1. 29. +1747 dec. 29. Kajdácsy, Andrej farár
1748 jan. 7. 1766 jan. - Chmel, Juraj (1719-1768) farár
1766 júl 16. 1766 dec. 1. Magyar, Martin farár
1766 dec. 1. 1781 - - Erdők, Jozef farár
1781 - - +1787 feb. 23. Apel, Ján farár
1787 - - 1794 - - Šlapák, Ján farár
1794 - - 1826 nov. - Boskovič, Ján Zlatoústy farár
1826 - - 1848 máj - Pokorný, Augustín farár
1848 - - 1849 - - Mednyánszky, Alexander farár
1849 - - +1849 aug. 31. Petráš, Ján farár
1849 - - 1860 jún - Ipolyi-Stummer, Arnold farár
1860 - - 1868 jún - Boltizár, Augustus farár
1868 - - 1886 - - Kofranyi, Alojz farár
1887 - - +1906 aug. 5. Markovič, František (1846-1906) farár
1906 - - 1906 - - Toller Karol administrátor
1906 - - 1910 - - Hojsík, Imrich farár
1910 - - 1927 - - Grátzer (Grácer) František farár 1915 zást. dekana a škol. inšpektor Stupava
1927 - - 1933 - - Valach Michal farár
1934 - - 1934 - - Bulka, Štefan administrátor
1934 - - 1944 - - Zemaník Alojz farár
1944 po - 1946 - - Markech, Anton administrátor
1947 - - 1949 - - Preiml, Ján administrátor
1948 - - 1949 - - Gajar, Rudolf farár
1950 - - 1952 - - Holúsek, Otto administrátor
1952 - - 1956 - - Radošinský, Gašpar administrátor
1956 - - 1958 - - Kubík, Anton správca farnosti
1958 - - 1967 - - Bednár František, správca farnosti
1967 - - 1971 - - Galbavý, Ján (1931) správca farnosti
1971 - - 1972 - - Klimo, Michal správca farnosti
1973 - - 1991 - - Rybár, Ján, SchP správca farnosti
1992 - - 1995 jún 30. Végh, Imrich (1945-2022) farár