logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Zborov

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
sv. Margity (1655)
Iné mená:
Zborov BJ/PV šariš. 1773 Zboró, Zborno [!], 1786, 1863 Zboro, 1808 Zboró, Zborow, 1873–1913 Zboró, 1920– Zborov
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Dlhá Lúka (1.900), k. sv. Anny (1825), kap. sv. Kríža (1590), 2. Smilno (1.000), k. sv. Štefana (14. st.), kap. P. M. (1886), 3. Stebnická Huta (300), k. P. M. Mena (1853), 4. Andrejová, 5. Becherov, 6. Cígľa, 7. Dubová, 8. Hutka, 9. Jedlinka, 10. Chmeľová, 11. Mikulášová, 12. Nižná Polianka, 13. Nižný Mirošov, 14. Ondavka, 15. Regetovka, 16. Stebník, 17. Varadka, 18. Vyšná Polianka a 19. Vyšný Mirošov.
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Košická

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1807 dec. 29. - - - Stankovič, František farár
1851 - - 1883 - - Kapy, Tomáš administrátor-farár
1883 - - - - - Kisfalussy, Andrej administrátor-farár
1896 - - 1896 po - Gyagyovszky, Eduard administrátor
1896 - - 1899 - - Marcéni, Andrej farár
1899 - - 1902 - - Vasskó, Jozef administrátor
1902 - - 1902 po - Vasskó, Jozef farár
1915 - - 1928 - - Beliš, Ján administrátor
1928 - - 1943 - - Beliš, Ján farár
1944 - - 1950 - - Šesták, Jozef správca farnosti
1972 - - 1985 - - Juhás, Jozef (1920-2002) správca farnosti
1988 - - 1993 - - Jankech, Kamil farár
1993 - - 2003 - - Švec - babov, Ján farár
2003 - - - - - Bučko, Peter, JCDr farár