logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Žakarovce

Titul kostola:
sv. Michala A.
Iné mená:
Žakarovce GL/KI spiš. 1773 Zakarocz, Zakarowetz, Zekarowcze [!], 1786 Zakarócz, 1808 Zsakarócz, Schakarowitz, Žakarowce, 1863 Zsakaroc, 1873–1888 Zsakaróc, 1892–1902 Zakárfalu, 1907–1913 Zakárfalva, 1920– Žakarovce
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Rožňavská

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1793 - - 1807 - - Csircs Georgius administrátor
1808 - - 1810 - - Porembszky Joannes administrátor
1811 - - 1815 - - Horváth, Ján (1810) administrátor
1815 - - 1829 - - Albrecht Joannes, Praep. farár
1829 - - 1830 - - Plánka Daniel administrátor
1830 - - 1861 - - Krizsák Adalbertus farár
1861 - - 1866 - - Scholik, Carolus administrátor
1867 - - 1875 - - Thuránszky Anton farár
1875 - - 1880 - - Osibius, Paulus farár
1881 - - 1890 - - Liptay Arnoldus sen. farár
1891 - - 1894 - - Beliczky Gustavus administrátor
1894 - - 1928 - - Paulovszky Anton administrátor, farár
1928 - - 1935 - - Machay Aloysius farár
1935 - - 1946 - - Lučivjanský, František správca farnosti
1946 - - 1947 - - Štepanovský, Vendelín správca farnosti
1947 - - 1954 - - Neznámy kňaz
1954 - - 1956 apríl - Lučivjanský, Július správca farnosti
1956 - - 1958 - - Göttinger, Imrich správca farnosti
1958 - - 1965 - - Neznámy kňaz
1965 - - 1980 - - Banáty, Alexander správca farnosti
1980 - - 1982 sept. 1. Škrobák, Ján administrátor