logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Žabokreky nad Nitrou

Zriadenie:
v XII. stor. už jestvovala
Titul kostola:
Panny Márie Kráľovnej anjelov (1913)
Iné mená:
Žabokreky nad Nitrou PE/TC nitr. 1773 Zsambokreth, Žambokrety, 1786 Zsámbokréth, 1808 Nyitra-Zsámbokréth, Žabokreky, 1863 Nyitrazsámbokréth, 1873–1913 Nyitrazsámbokrét, 1920 Nitrianske Žabokreky, 1927– Žabokreky nad Nitrou
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Nitrianska

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Klement(Žabokreky nad Nitrou,1332) farár
1721 - - 1750 - - Sadovský, Ján excurrendo z V. Bielic
1751 - - +1778 apr. 24. Blaho, Andreas excurrendo z V. Bielic
1778 - - +1779 okt. 18. Godor, Ladislaus excurrendo z V. Bielic
1779 - - 1798 sept. 30. Strba, Stephanus excurrendo z V. Bielic
1798 sept. 30. 1801 - - Urbanics, Jonas, OFM farár
1802 - - +1803 mar. 2. Kubica, Anton (1762-1803) farár
1803 - - 1813 - - Miklovics, Paulus farár
1813 jún - 1813 sept. 6. Pravotický, Eliáš excurrendo z V. Bielic
1813 sept. 6. 1819 - - Taugh, Josephus farár
1819 - - 1821 - - Adamiss, Isidorus farár
1821 máj 2. 1829 - - Guniš, Jozef farár
1829 - - 1841 - - Staník, Imrich (1802-1867) farár
1841 - - 1849 - Folkmann, Josephus farár
1849 - - 1851 - - Potocký, Štefan farár
1851 - - 1868 - Berner, Josephus farár
1868 - - +1894 - - Čerňanský, Štefan farár
1895 - - 1896 - - Misz, Rudolf Anton administrátor
1896 - - 1919 - - Zaťkovič, Karol farár
1920 - - 1921 - - Bartáček, František administrátor
1921 - - 1939 - - Risner, Július farár
1939 - - 1940 - - Michalka Michal, ThDr. administrátor
1940 - - 1962 - - Hančinský, Silvester Narcius farár
1962 - - 1969 - - Gallo Štefan, ThDr. správca farnosti
1969 okt. 15. 1971 - - Beňuška Justín, Mons. správca farnosti
1971 - - 1990 marec - Patka Andrej, Mons. správca farnosti
1990 - - 1997 - - Bredschneider, Ernest správca farnosti
1997 - - 1998 - - Ondrejička Ján správca farnosti
1998 - - 2000 - - Paulini Vladimír správca farnosti
2000 - - 2003 - - Šuráb, Jozef farár