logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Vysoká nad Kysucou

Zriadenie:
1772, uvádza sa aj r. 1762
Titul kostola:
sv. Matúša (1762)
Iné mená:
Vysoká nad Kysucou: okres Čadca/Žilinský kraj (Trenčianska stolica) po 1895 vyčl. o. Makov.
1773 Viszoka, Visoka, 1786 Wiszoka, 1808 Viszoka, Wysoká, 1863 Viszokamakov, Javornikcserne, 1873–1877, 1898–1902 Viszoka, 1882 Viszokamakov, 1888–1895 Viszokamakó, 1907–1913 Hegyeshely, 1920 Vysoká, 1927– Vysoká nad Kysucou
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Vysoká, os. H. Kelčov, k. B. S. J. (1931).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Nitrianska
Stručné dejiny:
Obec Vysoká nad Kysucou patrila po svojom vzniku cirkevne k turzovskej fare a tento stav trval viac ako 150 rokov.
Až v druhej polovici 18. storočia sa Vysoká osamostatnila po cirkevnej stránke od svojej dovtedajšiej materskej fary. Prvým predpokladom bola samozrejme existencia kostola.
Prvý kostol vo Vysokej bol postavený až v roku 1768, bol hneď murovaný, zasvätený úcte sv. Matúša apoštola.
O jeho stavbe ako aj pripravenosti Vysokej na zriadenie vlastnej farnosti sa dozvedáme z vyšetrovacieho spisu, ktorý 16. novembra 1771 vyhotovil Ignác Langauš, považskobystrický farár a bytčianský viceachidiakon a stoliční úradníci, podslúžny Gašpar Baroš a prísediaci – asesor stoličného súdu Jozef Maršovský. Kostol mal dotáciu od svojho rodáka Juraja Rudinca, v tom čase farára v Balašských Ďarmotách (dnes Balassagyarmat- Maďarsko). V čase návštevy menovanej komisie nebola ešte postavená ani fara, hoci primerané miesto už bolo vybraté - vedľa kostola.
Nový farár pravdepodobne prišiel do Vysokej už v nasledujúcom roku, kedy bola postavená fara a od 19. októbra 1772 bola vo Vysokej ustanovená farnosť, tak ako sa hovorí vo vizitácií z roku 1828. Od toho roku (teda od 1772) boli vo Vysokej vedené aj matriky a od tohto roku pôsobil aj prvý vysocký farár Ján Babtista Finstervalter, ktorý bol členom rovnianskeho pobočného stánku Slovenského učeného tovarišstva.
Na svojej fare zažil jednu mimoriadnu udalosť, keď sa v roku 1780 u neho zastavil a obedoval habsburský cisár Jozef II. Túto udalosť farár zapísal do najstaršej matriky, ktorá je však v súčasnosti nezvestná. V Štátnom archíve v Bytči sa najstaršia vysocká matrika nenachádza. Na základe kanonickej vizitácie z roku 1815 vieme, že obsahovala zápisy pokrstených a zomrelých od roku 1772 do roku 1786.
V súčasnej dobe má farnosť Vysoká nad Kysucou 2890 farníkov. Kostol v ústredí je zasvätený sv. Matúšovi, filiálny kostol v Hornom Kelčove z r. 1931 je zasvätený Najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu, vo farnosti je 7 kaplniek.
Pramene:
Schem Nitr. diec. 2018; https://www.vysokanadkysucou.sk/historia-obce/975-zaloenie-farnosti-vysoka-nad-kysucou [20.6.2021]

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1772 okt. 21. 1806 - - Finsterwalter, Baptista Ján farár
1806 - - 1808 - - Fábry, Andrej administrátor
1808 - - 1812 - - Medihorský, Adam farár
1812 - - +1822 máj 30. Krabáč, Mikuláš farár
1822 - - 1830 dec. 1. Linek, Ján administrátor, farár
1830 dec. 1 1841 - - Žák, Michal farár
1841 - - 1865 - - Serholec, Jozef farár 1852 zástup. dekana Čadca, 1865 honor. kanonik
1865 - - 1865 júl - Hanzel, Andrej administrátor
1865 júl 31. 1891 - - Tvrdý, Ignác farár dekan, tit. prepošt
1891 - - +1926 - - Zaťkovič, Anton farár 1899 tajomník dištriktu, 1910 vicearchidiakon, honor. kanonik
1926 - 1926 - Úradník, Michal administrátor
1926 - - 1937 - - Leitman, Štefan (1891-1966) farár
1937 - - 1938 - - Adamec, Alojz administrátor
1938 - - 1948 - - Kyjaček, Imrich farár
1948 - - +1985 nov. 7. Časnocha Mikš, Michal správca farnosti, farár honorárny dekan
1985 - - 1990 - - Gura, Ladislav správca farnosti
1990 - - 1995 - - Hriadeľ, Marek správca farnosti