logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Vyšný Klátov

Zriadenie:
1334
Titul kostola:
Najsv. Trojice (1869)
Iné mená:
Vyšný Klátov KS/KI abov. 1773 Felső-Tőkés, 1786 Felschő-Tőkesch, 1808 Felső-Tőkés, 1863–1913, 1938–1945 Felsőtőkés, 1920–1938, 1945–1948 Vyšný Tejkeš, 1948– Vyšný Klátov
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Nižný Klatov (580), k. sv. Michala A. (1930), kap. P. M. Naneb. (1938)
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Košická

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Peter(1332,Vyšný Klátov) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Štefan(1332,Vyšný Klátov) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Ján(1332,Nižná Klatov) kňaz
1804 - - 1805 - - Baldovský, Michal administrátor
1807 - - 1813 - - Korsch, František farár
1813 - - 1815 - - Bratosevics, Ján administrátor
1815 - - 1829 - - Nehila, Jozef farár
1829 okt. 1. 1845 - - Billy, František (1802-1856) farár
1845 - - 1886 - - Hámorszky, Michal farár
1886 - - 1906 - - Makovič, Alexander administrátor
1906 - - 1908 - - Blaško, Ján (1880-1947) administrátor
1908 - - 1911 - - Blaško, Ján (1880-1947) farár
1911 - - 1924 - - Aradi, Štefan administrátor
1924 - - 1926 - - Kováč, Alexander farár
1926 - - 1933 - - Eliáš, Andrej administrátor
1933 - - 1935 - - Neznámy kňaz
1935 apr. 13. 1935 - - Rusňák, Ján administrátor
1936 - - 1968 - - Klobušovský, Ján administrátor
1968 - - 1973 - - Mašľár, František správca farnosti
1973 - - 1988 - - Kriško, Michal administrátor
1988 - - 1990 - - Čap, Tomáš administrátor
1990 - - 1991 - - Čižmár, Marián administrátor
1991 - - 1993 - - Macko-Družbacký, Ján farár