logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Vyšný Hrušov

Zriadenie:
1810
Titul kostola:
sv. ap. Petra a Pavla (1973).
Iné mená:
Vyšný Hrušov HE/PV zemplín. 1964–1990 pričl. o. Maškovce. 1773 Felső-Kürtvélyes, Wisny Hrussow, 1786 Felschő-Körtwélyesch, Wissný Hrussow, 1808 Felső-Körtvélyes, Wyssní Hrussow, 1863–1913 Felsőkörtvélyes, 1920 Hrušov, Vyšný Hrušov, 1927– Vyšný Hrušov
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Adidovce (149), k. sv. Cyrila a Metoda (1930), 2. Maškovce (4), 3. Rovné (487), k. P. M. Narod. (1852).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Košická

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1809 - - 1815 - - Rejnyák, Ján [Rajnak] farár
1815 - - 1834 - - Takáč, Andrej administrátor-farár
1834 - - 1839 - - Štruncer, Štefan administrátor
1839 - - 1847 - - Jencsik, Michal, František farár
1847 - - 1863 - - Žembery, Damaz administrátor
1863 - - 1897 - - Žembery, Damaz farár
1898 - - 1899 - - Šefčík, Július administrátor
1900 - - 1902 - - Hlebík, Ján administrátor
1902 - - - - - Fagulya, Ľudovít administrátor
1917 po - 1923 - - Pastírik Ernest administrátor
1939 júl 1. 1968 aug. 4. Bessler, Gejza administrátor
1939 - - 1939 - - Sninčák, Štefan administrátor
1968 - - 1975 - - Gič, Jozef správca farnosti
1975 - - - - - Kollár, Vincent správca farnosti
1990 - - 2000 - - Koromház, Štefan farár
2000 - - 2005 - - Čižmár, Marián farár
2005 - - - - - Gábor, Štefan farár