logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Vydrník

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol Sv. Šimona a Júdu
Iné mená:
Vydrník: okres Poprad/Prešovský kraj (Spišská stolica)
1773 Widernik, Vidernik, Wiedernik, Widrnik, 1786 Widernik, Wieder[n]ik, 1808 Vidernik, Wydrník, 1863–1902 Vidernik, 1907–1913 Védfalu, 1920 Vyderník, 1927– Vydrník
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Spišská
Stručné dejiny:
Kostol sv. Šimona a Júdu z roku 1801 bol postavený na mieste gotického z roku 1398
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1519 sp. - - - - Joannes farár
1700 sp. - - - - Podolinecký, Martin farár
1766 - - 1768 - - Maťašovský, Štefan farár
1768 sp. - - - - Chilko, Ján farár
1768 - - +1722 júl 10. Híreš, Juraj farár
1775 - - - - - Okoličáni, Ladislav (Vydrník, 1775) farár
1811 sp. - 1841 sp. - Pettyerecz Adamus farár
1843 sp. - - - - Deszatnik Antonius farár
1856 sp. - - - - Tizedy Antonius farár
1960 - - 1967 - - Žolondek, František Anton správca farnosti
1968 - - 1970 - - Hrubec, Adolf správca farnosti
1970 - - 1976 - - Šimonovič, František správca farnosti
1976 - - - - - Kubičár, Michal správca farnosti