logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Východná

Titul kostola:
sv. Štefana (1400). - K 12
Iné mená:
Východná LM/ZI liptov. 1773 Vichodna, Wichodna, 1786 Wichodna, 1808 Vihodna, Wyhodňá, Wychodná, 1863 Wichodna, 1873–1888 Vihodna, 1892, 1902–1913 Vichodna, 1895 Vychodná, 1898–1900 Vychodna, 1920– Východná
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Spišská

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1943 - - - - - Kováč, Ján (1925-1983) správca farnosti