logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Vrbovce

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol Sv. Alžbety
Iné mená:
Vrbovce: okres Myjava/Trenčiansky kraj (Nitrianska stolica) 1960 vyčl. o. Chvojnica;
1773 Verbocz, Werbowcze, Wrbowcze, 1786 Werbócz, Wrbowce, 1808 Verbóc, Wrbowce, Wrbowec, 1863–1913 Verbóc, 1920– Vrbovce
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1675 máj 31. 1675 aug. 28. Jedlička, Štefan Vojtech farár
1677 okt. - 1691 apr. - Ostrovský, Mikuláš Róbert farár
1691 apr. 26. 1692 - - Gersich, Ján farár
1733 jan. 6. 1737 mar. 20. Sádecký, Ján (Holíč, -1762) farár
1737 mar. 27. 1740 apr. 13. Miklošovič, Michal farár
1745 dec. 31. 1746 - - Petráš, František farár
1746 jún 25. 1749 - - Pauchner, Vít Ján farár
1749 nov. 18. 1751 - - Pauer, Ján farár
1751 aug. 27. 1753 - - Gett, Ján farár
1753 feb. 20. +1758 aug. 10. Lajkovič, Michal farár
1758 aug. 22. 1759 sept. 12. Masár, Jozef farár
1759 sept. 18. 1761 okt. 3. Kabarec, Jozef farár
1761 okt. 3. 1767 - - Thron, Jakub farár
1767 nov. 17. 1778 - - Hanzlík, Andrej farár
1778 - - 1788 - - Hriankay, Štefan farár
1788 - - 1791 - - Markovič, Jozef farár
1791 - - +1795 feb. 2. Málik, Ján (Vrbovce, -1795) farár
1795 - - 1802 - - Kropp, Jozef farár
1802 - - +1825 mar. 27. Kabzay, Štefan farár
1825 - - 1825 - - Richter, Ignác farár
1825 - - 1834 - - Kvetan, Jozef farár
1834 - - 1835 - - Schulegh, Samuel Peter farár
1835 - - 1837 - - Vittich Antonius. farár
1837 - - 1847 - - Peller, Ján farár
1847 - - 1852 - - Halus, Pavol farár
1852 sept. 20. 1861 - - Čierny, Anton farár
1861 - - 1866 - - Bernász, František farár
1866 - - +1881 máj 9. Šipoš, Štefan farár
1881 - - 1891 - - Brezáni, Norbert Andrej, OFM farár
1891 - - 1892 - - Cselka Demetrius, OFM farár
1892 - - 1899 - - Jakabovič, Basilius Juraj, OFM administrátor
1899 - - 1902 - - Hosszanyák Alexander Jozef administrátor
1902 - - 1903 - - Hoffmann Aloysius farár
1903 - - 1905 - - Dékay Jozef administrátor
1905 - - 1918 ? - Sándorfi, Eduard administrátor