logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Vranov nad Topľou

Zriadenie:
zmienka 1333
Titul kostola:
P. M. Narod. (1580)
Iné mená:
Vranov nad Topľou VT/PV zemplín. 1944 pričl. o. Vranovské Dlhé; 1970 pričl. o. Čemerné; 1970–1996 pričl. o. Hencovce. 1773 Varano, Wranow, 1786 Waranó, Wrano, 1808 Varanó, Varannó, Waranow, Wranow, 1863–1913 Varannó, 1920, 1944–1969 Vranov, 1927–1944, 1969– Vranov nad Topľou [1979– č. o. Vranov] Vranovské Dlhé: 1773 Varano-Hoszú-Mező, Dluhe, 1786 Warano-Hoszumeső, 1808 Varannó-Hosszúmesző, Varannó-Dluhé, Wranowské Dluhé, 1863–1902 Varannóhosszúmező, 1907–1913 Varannómező, 1920–1944 Vranovské Dlhé Čemerné: 1773 Csemernye, Cžemerne, 1786 Cschemernye, 1808 Varannó-Csemernye, Wřanowské Cžemerné, 1863–1902 Varannócsemernye, 1907–1913 Csemernye, 1920 Vranovské Čemerné, Čemerné, 1927–1970 Čemerné
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Čičava (300), k. P. M. Kráľ. (1954), 2. Majerovce (280), k. P. M. Naneb. (1946), 3. Nižný Kručov (200), k. Prem. Pána (1814), 4. Sedliská (570), k. Národ. sv. Jána Krstiteľa (1968).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Košická
Stručné dejiny:
Prvá písomná zmienka o farnosti je z rokov 1332 až 1337 zo záznamov vyberania desiatkov pre pápeža. V záznamoch je zapísaný kňaz Štefan.
Prvý, dnes už neexistujúci, bol kostol sv. Jána Krstiteľa (1314), dnešný kostol (nevieme presný titul) okolo r. 1441 vybudovali františkáni. Tento františkánsky kostol prevzali v období medzi rokmi 1540 a 1580 evanjelici. Otcovia pavlíni prevzali správu nad evanjelikmi vráteným kostolom v r. 1672; jeho pôvodný titul však presne nepoznáme. Farnosť bola obnovená v r. 1686. Farárom bol obvykle prior a niektorí kňazi z komunity mu vypomáhali. V matrike sú zaznamenané viaceré mená a nie je jasné, kto bol farárom.
Titul Narodenia Panny Márie dostal kostol až v 1708 po prenesení milostivého obrazu Panny Márie slziacej. V roku 1799 prevzali správu farnosti diecézni kňazi. Dňa 29.6.1999 bol vydaný dekrét o stanovení pútnického miesta, titul Bazilika minor dostal kostol Narodenia Panny Márie 6.9.2008.

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Štefan(Vranov nad Topľou,1332) kňaz
1672 - - 1682 - - Fejerváry, Imrich, OSPPE farár
1683 ? - 1687 - - Vépr, Emericus, OSPPE kňaz roky sú len približné
1687 - - 1687 - - Horka, Franciscus, OSPPE kňaz
1687 - - 1690 - - Miskovicz, Dominicus, OSPPE kňaz
1690 - - 1691 - - Bolezaj, Benedictus, OSPPE kňaz
1691 - - 1692 - - Dezericzky, Hieronymus, OSPPE kňaz
1692 - - 1693 - - Macsay, Alexander, OSPPE kňaz
1693 - - 1696 - - Bakkay, Emericus, OSPPE kňaz
1696 - - 1698 - - Boranszky, Ladislav, OSPPE kňaz
1699 - - 1702 - - Lentsovic, Antonius, OSPPE kňaz
1702 - - 1703 - - Soos, Mathias, OSPPE kňaz
1703 - - 1703 - - Baros, Jozef, OSPPE kňaz
1703 - - 1711 - - Hnatovič, Augustin, OSPPE farár
1711 - - 1712 - - Polonkaj, Alexius, OSPPE kňaz
1712 - - 1714 - - Ambrovič, Ladislav, OSPPE kňaz
1714 - - 1716 - - Boranszky, Ladislav, OSPPE kňaz
1749 sp. - - - - Balczarovics, Jakub, OSPPE farár
1756 sp. - - - - Pongrác, Ignác, OSPPE farár
1770 sp. - - - - Tercsánsky, Alex, OSPPE farár
1773 sp. - - - - Kuzlicz, Michal, OSPPE farár
1775 - - 1794 - - Slabig, Filip, OSPPE farár
1794 okt. 9. 1798 - - Bezerédi, Ladislav Anton, OSPPE farár
1799 - - 1801 - - Poffók, Dávid farár
1801 - - 1802 - - Roják, František farár
1803 - - 1806 - - Briedon, Jozef administrátor
1806 - - 1809 - - Jaromisz, Ján administrátor
1809 - - 1812 - - Garlay, Ján farár
1812 - - +1814 - - Leporis, Martin Michal farár
1814 júl 26. 1834 - - Jarabin, Martin farár
1834 - - 1835 - - Tarovský, Ján administrátor
1835 - - 1855 - - Holub, Ján administrátor-farár
1855 - - 1858 - - Kirchner, Eduard farár
1858 - - 1879 - - Jedinák, Ján farár
1879 - - 1879 - - Grofcsik, Štefan administrátor
1879 - - 1913 - - Štrasser, Anton administrátor-farár
1913 - - 1913 po - Urban, Štefan administrátor
1913 - - 1928 - - Čintalan, Michal farár
1928 - - 1928 - - Homoky, Štefan administrátor
1929 - - 1945 - - Repáši, Adam administrátor-farár
1945 - - 1950 - - Dráb, Štefan administrátor
1951 - - 1952 - - Tokár, Ján administrátor
1952 - - 1953 - - Kováč, Andrej (1910-1973) administrátor
1953 - - 1955 - - Glinský, Ján farár
1955 - - 1979 - - Raffáč, František správca farnosti
1979 - - 1983 - - Ostrák, Ladislav farár
1983 - - 1990 - - Mríz, Jozef administrátor
1990 - - 1992 - - Šándor, František (1954) farár
1992 - - 2002 - - Pietras, Tadeusz, OSPPE farár
2004 - - 2012 júl - Závadský, Tibor farár