logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Vranov nad Topľou

Zriadenie:
zmienka 1333
Titul kostola:
P. M. Narod. (1580)
Iné mená:
Vranov nad Topľou VT/PV zemplín. 1944 pričl. o. Vranovské Dlhé; 1970 pričl. o. Čemerné; 1970–1996 pričl. o. Hencovce. 1773 Varano, Wranow, 1786 Waranó, Wrano, 1808 Varanó, Varannó, Waranow, Wranow, 1863–1913 Varannó, 1920, 1944–1969 Vranov, 1927–1944, 1969– Vranov nad Topľou [1979– č. o. Vranov] Vranovské Dlhé: 1773 Varano-Hoszú-Mező, Dluhe, 1786 Warano-Hoszumeső, 1808 Varannó-Hosszúmesző, Varannó-Dluhé, Wranowské Dluhé, 1863–1902 Varannóhosszúmező, 1907–1913 Varannómező, 1920–1944 Vranovské Dlhé Čemerné: 1773 Csemernye, Cžemerne, 1786 Cschemernye, 1808 Varannó-Csemernye, Wřanowské Cžemerné, 1863–1902 Varannócsemernye, 1907–1913 Csemernye, 1920 Vranovské Čemerné, Čemerné, 1927–1970 Čemerné
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Čičava (300), k. P. M. Kráľ. (1954), 2. Majerovce (280), k. P. M. Naneb. (1946), 3. Nižný Kručov (200), k. Prem. Pána (1814), 4. Sedliská (570), k. Národ. sv. Jána Krstiteľa (1968).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Košická

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Štefan(Vranov nad Topľou,1332) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Štefan(Vranov nad Topľou,1332) kňaz
1803 - - 1806 - - Briedon, Jozef administrátor
1806 - - 1809 - - Jaromisz, Ján administrátor
1809 - - 1812 - - Garlay, Ján farár
1812 - - +1814 - - Leporis, Martin Michal farár
1814 júl 26. 1834 - - Jarabin, Martin farár
1834 - - 1835 - - Tarovský, Ján administrátor
1835 - - 1855 - - Holub, Ján administrátor-farár
1858 - - 1873 - - Jedinák, Ján farár
1879 - - 1879 - - Grofcsik, Štefan administrátor
1879 - - - - - Štrasser, Anton administrátor-farár
1913 - - 1928 - - Čintalan, Michal farár
1913 - - 1913 po - Urban, Štefan administrátor
1928 - - 1932 - - Homoky, Štefan administrátor
1929 - - 1945 - - Repáši, Adam administrátor-farár
1945 - - 1950 - - Dráb, Štefan administrátor
1951 - - 1952 - - Tokár, Ján správca farnosti
1952 - - 1954 - - Glinský, Ján správca farnosti
1952 - - 1953 - - Kováč, Andrej (1910-1973) administrátor
1955 - - - - - Raffáč, František správca farnosti
1979 - - 1983 - - Ostrák, Ladislav farár
1983 - - 1990 - - Mríz, Jozef administrátor
1990 - - 2004 - - Šándor, František (1954) farár
1992 - - - - - Pietras, Tadeusz, OSPPE farár