logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Vojka nad Dunajom

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Michala Archanjela
Iné mená:
Vojka nad Dunajom : okres Dunajská Streda/Trnavský kraj (Bratislavská stolica) 1940–1988 pričl. o. Kyselica (1989–1993 pričl. k o. Rohovce).
1773, 1808, 1863, 1882–1920, 1938–1940 Vajka, 1786 Wajka, 1873–1877 Vajka és Szigetei, 1927–1938 Vajka nad Dunajom, Duna Vajka, 1940–1948 Vajkakeszölce, 1948– Vojka nad Dunajom
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Kyselica (230), kap. sv. Rozálie (1898), 2. Dobroliošť (720).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1561 a 1562 - sp. - Blažej z Vojky farár
1607 sp. - - - - Valentinus. farár
1611 - - - - - Kôszeghy Joannes farár
1628 a 1630 - sp. - Szászy, Ján farár
1632 a 1634 - sp. - Magyary, Michal farár
1647 sp. - - - - Magnovics, Ján farár
1655 sp. - - - - Esterházi, Juraj farár
1665 nov. 8. 1675 feb. 2. Bihary, Daniel farár
1680 - - - - - Kostoláni, Alexius farár
1685 - - - - - Antonius, OFM farár
1687 - - - - - P. Komjáthy Gabriel, OFM farár
1697 okt. 22. 1705 - - Szemenyei Gerardus, OFM farár
1705 okt. 28. 1706 - - Krecskóczy Antonius, OFM farár
1706 máj 15. 1712 - - Radványi, František Peter farár
1712 apr. 2. 1715 - - Szolcsányi, Juraj farár
1715 okt. 31. +1755 apr. 7. Némethy, Štefan farár
1755 apr. 8. 1763 - - Čemez, Ladislav farár
1763 jún 4. +1774 máj 13. Lengyel, František farár
1774 máj 24. +1787 mar. 24. Čaplár, Jozef farár
1787 - - 1822 - - Kubina, Štefan farár
1822 dec. 12. 1831 - - Čemez, Ondrej farár
1831 - - +1851 apr. 28. Stukovszky, Imrich farár
1851 máj 13. +1860 okt. 2. Neumányi, František farár
1860 - - 1868 - - Ludvig, Gustáv farár
1868 sept. 29. 1881 - - Pergő, Jozef farár
1881 dec. 25. 1887 - - Morvay, Leopold (1843 - 1910) farár
1887 - - 1890 aug. - Herbszt, Jozef farár
1890 - - 1899 - - Gyürky, Andrej administrátor, farár 1891 farár
1899 - - 1911 - - Muskovich, Augustín farár
1911 - - 1921 - - Schmál, Rudolf administrátor
1921 - - 1927 - - Liss, Ignác farár
1927 - - 1928 - - Lencse Augustinus Petrus farár
1928 - - 1931 - - Neznámy kňaz
1931 - - 1966 - - Sebők František farár
1966 - - 1970 - - Koller, Július administrátor
1971 - - +1982 máj 24. Szüllő, Rudolf správca farnosti