logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Vinné

Zriadenie:
1249
Titul kostola:
sv. Anny (13. st.)
Iné mená:
Vinné MI/KI užhorod. po 1877 pričl. o. Banka. 1773, 1786, 1863–1877, 1907–1913 Vinna, 1808 Vinna, Winny, 1882–1902 Vinnabanka, 1920 Vinné, 1927–1948 Vinná, 1948– Vinné Banka: 1773 Banka, 1786, 1808, 1863–1877 Bánka
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Zbudza (500), k. P. M. Sedemb (1350), 2. Trnava pri Laborci (350), 3. Kaluža, 4. Klokočov
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Košická

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Dionýz(Vinné,1332) kňaz
1738 - - 1761 - - Seko, Matej farár
1761 - - 1762 - - Mihalák, Martinus farár
1762 - - 1768 - - Mozolyi, Joannes farár
1768 - - 1770 - - Szikovits, Joannes farár
1771 - - 1774 - - Sekáč, Adam farár
1774 - - 1784 - - Praskay, Georgius farár
1785 nov. 1. 1794 - - Škultéty, Jozef farár
1794 - - 1806 - - Garamay, František farár
1807 - - 1824 - - Jelsics, Andrej farár
1825 - - 1830 - - Orjaši, Michal farár
1831 - - 1834 - - Rehák, Martin farár
1834 - - 1836 - - Šárosi, Jozef farár
1836 - - 1838 - - Bedey, Ján farár
1838 - - 1846 - - Roth, Daniel farár
1846 - - 1879 - - Hažlinský, Jozef farár
1879 júl 1. 1890 dec. 23. Husár, Florián farár
1890 - - 1916 - - Blazsek, Gejza farár
1916 - - 1932 ? - Lorinczi, Martin farár
1932 - - 1933 - - Duraj, Juraj administrátor
1933 - - 1977 - - Bocskoros, Ján správca farnosti
1977 - - 1978 - - Fabian, Anton správca farnosti
1978 - - 1986 - - Pristaš, Štefan správca farnosti
1986 - - 1990 - - Bujdoš, Ján administrátor
1990 - - 2005 - - Bublák, Vladimír farár