logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Veľký Kamenec

Zriadenie:
1325
Titul kostola:
sv. Jozefa (1814).
Iné mená:
Veľký Kamenec TV/KI zemplín. 1773, 1808 Nagy-Kövesd, 1786 Nagy-Köweschd, Welká Keweschda, 1863–1920, 1938–1945 Nagykövesd, 1927–1938, 1945–1948 Veľký Kevežd, Nagy-Kövesd, 1948– Veľký Kamenec
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Somotor, Véč (907), 2. Strážne (186), kap. P. M. Kráľ. Pokoja (1958), 3. Malý Kamenec (22).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Košická

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Demetrius(Veľký Kamenec,1332) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Gregor(Strážne-Krepša,1332) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Bartolomej(Veľký Kamenec,1332) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Bárta(Veľký Kamenec,1332) kňaz
1795 - - 1821 - - Joób, Matúš, de Fancsal farár
1821 - - 1842 - - Pajthényi, Gregor, de Komárom farár
1842 - - 1865 - - Kascsák, Ján administrátor-farár
1865 - - 1872 - - Menyhárt, Karol farár
1872 - - 1876 - - Sokoli, Ján administrátor
1876 - - 1882 - - Baňás, Edmund administrátor
1882 - - 1910 - - Baňás, Edmund farár
1910 - - 1942 - - Dienes, Hadrián farár
1942 - - 1945 - - Kovács, Jozef (1913-2000) administrátor
1945 - - 1957 - - Horváth, František (1908-1990) správca farnosti
1957 - - 1965 - - Neznámy kňaz
1965 - - 1972 - - Szittya, Juraj správca farnosti
1973 - - 1998 - - Juhász Štefan správca farnosti