logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Veľký Biel

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol Nájdenia Svätého Kríža
Iné mená:
Veľký Biel: okres Senec/Bratislavský kraj (Bratislavská stolica) 1960 pričl. o. Malý Biel.
1773 Magyar-Béél, 1786, 1808 Magyar-Bél, 1863–1920, 1938–1945 Magyarbél, 1927–1938, 1945–1948 Maďarský Bél, Magyar-Bél, 1948– Veľký Biel
--------------
Malý Biel: 1773 Németh-Béél, 1786, 1808 Német-Bél, 1863–1920, 1938–1945 Németbél, 1927–1938, 1945–1948 Nemecký Bél, Német-Bél, 1948–1960 Malý Biel
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Nová Dedinka (1.200), k. sv. Filipa a Jakuba, ap. (12. st.), kap. P. M. Naneb. (1953).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1729 máj 16. 1730 - - Bolgár, Ondrej farár
1730 aug. 29. 1735 apr. 20. Gašpar, Ondrej farár
1735 máj 9. 1736 aug. 28. Jambor, Ján (Veľký Biel, 1736) farár
1736 aug. 29. 1737 dec. 15. Spacz, Ján Jozef administrátor
1737 dec. 15. 1750 - - Ághy, František farár
1750 jún 8. 1753 - - Rácz, František (Trnava, -1761) farár
1753 máj 7. 1763 - - Ujházy, František (1727?-1775) farár
1763 jan. 28. 1781 - - Horváth, Juraj (Kolárovo, 1761) farár
1781 - - +1792 jan. 18. Kasznik, Jozef farár
1792 feb. 1. +1803 feb. 25. Vajgeth Franciscus. farár
1803 - - 1809 - - Jankó, Ján farár
1809 jan. - 1809 nov. 1. Simonyi, Pavol farár
1809 nov. 1. 1815 okt. 11. Holnapy, Michal farár
1816 jan. 12. +1826 feb. 6. Fusko, Ladislav farár
1826 mar. 28. +1856 nov. 10. Takács, Ľudovít farár
1856 jan. - 1873 júl 31. Prónay, Alexander farár
1873 okt. 11. +1877 dec. 26. Granecz Mathias. farár
1877 jan. 6. 1891 - - Kišfaludi, Vincent farár
1892 jan. 1. 1893 - - Stöszner, Július farár
1893 - - 1902 - - Kirchknopf, František farár
1902 - - 1913 - - Horváth Bonif. Eugen farár
1913 po - 1924 - - Saláta, Karol administrátor, farár
1924 - - 1925 - - Juhász, František administrátor
1925 - - 1928 - - Juhász, František farár
1928 - - 1939 - - Horečný, Jozef farár
1939 - - 1953 ? - Poór, Alexander (1877-1960) farár
1953 - - 1975 - - Rakovský, Jozef správca farnosti
1975 - - 1984 - - Heriban Ladislav, správca farnosti
1984 - - 1993 - - Melo, Ľudovít Alexander, OP farár
1993 - - 1998 aug. 1. Szlávik Anton, ICLic., PhD. farár