logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Veľké Uherce

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Michala archanjela
Iné mená:
Veľké Uherce: okres Partizánske/Trenčiansky kraj (Tekovská stolica)
1773 Nagy-Ugrocz, Welke Uhercze, 1786 Nagy-Ugrócz, Welké Uherce, 1808 Nagy-Ugrócz, Welké Uhrowce, 1863–1913 Nagyugróc, 1920– Veľké Uherce
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Kolačno (1.236), k. sv. Jozefa (1952), 2. Pažiť (853), kap. sv. Jozefa (1975).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Banskobystrická
Stručné dejiny:
Farnosť je starobylá. Spomína ju dec. protokol páp. desiatku a pozná ju aj Pazmáňov katalóg. Kanonická vizitácia r. 1561 píše, že kostol je katolícky zariadený. Potom ju však zaujali evanjelici. R. 1647 kazateľ nepustil vizitátora do kostola. R. 1673 bola vrátená katolíkom a taká ostala.

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Mikuláš(1332,Veľké Uherce) kňaz
1395 sp. - - - - Šimon(1395,Veľké Uherce) kňaz
1561 sp. - - - - Grecz, Šimon farár
1673 júl 11. 1674 - - Čelko, Matej farár
1674 feb. 14. 1675 - - Petricz, Gabriel farár
1675 júl 25. 1678 - - Gyuráczy, Juraj farár
1678 sept. 15. 1680 - - Lenner, Adam farár
1680 jún 27. 1680 - - Martinkovič, František farár
1680 júl 23. 1682 - - Istvánovics, Martin farár
1682 feb. 12. 1689 - - Zubriczky Mathias. farár
1689 aug. - 1694 - - Jurek Georgius farár
1694 máj 26. 1708 - - Ziman Joannes. farár
1709 mar. 24. 1709 - - Veszelovszky Fridericus. farár
1709 dec. 1. 1711 - - Pamár, František Anton farár
1711 - - 1715 - - Kovácsy, Juraj Štefan farár
1715 júl 26. 1718 aug. 7. Kamečánsky, Juraj farár
1718 sept. 5. 1719 - - Morvay, Martin Štefan farár
1719 mar. 29. +1760 jan. 30. Szoldat, Štefan farár
1760 feb. 29. 1765 apr. 30. Beznák, Pavol farár
1765 júl 19. 1791 - - Cyprián, Andrej farár
1791 - - 1803 - - Valentini, Jozef farár
1803 - - 1804 - - Šumichrast, Pavol (1776-1831) administrátor
1804 - - 1805 - - Hepner, Anton farár
1805 - - 1807 - - Klega, Ján administrátor
1807 - - 1809 - - Fegyveres, Anton farár
1809 - - 1815 - - Gerliczy, Anton farár
1815 - - 1852 - - Havas, Ján farár
1852 - - 1892 - - Puzonyi, Štefan farár
1892 - - 1898 - - Takáč, Koloman farár
1898 - - 1909 - - Bartáky, Juraj farár
1909 - - 1910 - - Majerský, Eduard administrátor
1910 - - 1911 - - Országh, Emil administrátor
1911 - - 1929 - - Havas, Vojtech farár
1929 - - 1942 - - Kacina, Július farár
1942 - - 1942 - - Hlinka, Gašpar kaplán, administrátor v r. 1942 krátko administrátor
1942 - - 1943 - - Anner, Jozef farár
1943 - - 1989 - - Hurtík, Jozef správca farnosti 1951 okr. dekan
1989 júl - 1992 apr. - Mišík, Peter administrátor