logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Veľké Rovné

Zriadenie:
od roku: 1773
Titul kostola:
sv. Michala Arch. (1755)
Iné mená:
Veľké Rovné: okres Bytča/Žilinský kraj (Trenčianska stolica) 1773 Rovne, Rowne, 1786 Rowne, 1808 Bicse-Rovné, Bičanské Rowné, 1863–1902 Rovne, 1907–1913 Nagyróna, 1920 Rovné, 1927– Veľké Rovné
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Nitrianska

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1773 - - +1789 nov. 9. Košťál, Ján farár
1789 - - 1790 - - Cservenyánszky, Franciscus administrátor
1790 - - 1797 - - Otrokóci, Jozef farár
1797 febr. 1. 1800 - - Szádeczky, Joannes farár
1800 mar. 1. +1832 mar. 30 Rumpel, Gašpar farár
1832 - - 1832 jún - Blaškovič, Peter administrátor
1832 jún - 1873 - - Marko, Štefan farár
1873 - - 1874 máj - Treskoň, Štefan administrátor
1874 máj - 1907 - - Stráňavský, Jozef (1840-1918) farár
1907 - - 1931 - - Kosec, Ernest administrátor
1931 - - 1932 - - Boleček, Fabián administrátor
1932 - - 1942 - - Kempný, Juraj farár
1942 - - 1950 - - Slivka, Ján (1911-1962) správca farnosti
1950 - - 1956 - - Dornič, Vojtech správca farnosti
1956 okt. 1. 1971 - - Smatana, Teodor správca farnosti 1965 člen. DLK, 1970 dekan bytč. dištriktu
1972 jan. 1. 1983 - - Dančík, Rudolf správca farnosti 1978 č. dekan
1983 - - 1990 júl - Šuppa, Jozef, SJ správca farnosti
1990 - - 2001 - - Kalabus, Pavol správca farnosti
2001 - - 2009 - - Kopecký, Michal farár 2001 honor. dekan