logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Veľké Ripňany

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Jána nepomuckeho
Iné mená:
Veľké Ripňany: okres Topoľčany/Nitriansky kraj (Nitrianska stolica) po 1882 pričl. o. Malá Vieska; 1976 pričl. o. Behynce (po 1892 zlúč. o. Dolné Behynce a Horné Behynce (po 1786 pričl. o. Stredné Behynce)).
1773 Nagy-Rippeny, Gros-Rippen, Welke Ripnany, 1786 Nagy-Rippiny, 1808 Nagy-Rippény, Welké Rypňany, 1863–1907 Nagyrippény, 1913 Nagyrépény, 1920– Veľké Ripňany
---------------------
Malá Vieska: 1773 Kiss-Viszka, Klein-Vjeszka, Male Wjesky, 1786 Wiszka, Kisch-Wiszka, 1808 Kis-Viészka, Malá Wieska, Wěska, 1863–1882 Kisvieszka
Behynce: 1895–1898 Behinc, 1900–1907 Bőfalva, 1913 Bőfalu, 1920–1976 Behynce
Dolné Behynce: 1773 Alsó-Behincz, Unter-Behintz, Dol[ne] Behincze, 1786 Alschó-Behinz, 1808 Alsó-Behincz, Dolní Běhýnce, 1863–1892 Alsóbehinc
Horné Behynce: 1773 Felső-Behincz, Ober-Behincz, Hor[ne] Behincze, 1786 Felschő-Behinz, 1808 Felső-Behincz, Horní Běhýnce, 1863–1892 Felsőbehinc
Stredné Behynce: 1786 Kösép-Behinz
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Malé Ripňany (664), k. sv. Antona Pad. (1800), 2. Obsolovce (394), k. Sťatia sv. Jána Krst. (1806), 3. Lužany (344), k. P. M. Národ. (1939).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1647 sp. - - - - Szvetkovics, Jakub farár
1657 sp. - 1663 - - Ondrejkovič, Valentín Ján Augustín farár
1667 máj 10. 1670 - - Dobrocsányi, Štefan farár
1671 dec. 11. 1677 - - Simonics, Martin farár
1677 máj 7. 1688 - - Hlauka, Ján Juraj farár
1688 mar. 17. 1690 - - Kondla, Ján farár
1690 - - 1699 - - Harman, Ján farár
1699 jún 4. 1703 - - Turaz, Michal farár
1703 apr. 22. 1710 - - Gál, Adam farár
1710 mar. 21. 1711 júl 10. Masarovič, Martin Jozef farár
1711 júl 13. 1715 - - Talian, Martin farár
1715 sept. 21. 1729 - - Tomassovics Joannes farár
1729 okt. 26. +1748 okt. 13. Kubica, Juraj (1791-1871) farár
1748 okt. 16. 1751 - - Gratia, Ján Jozef farár
1751 feb. 20. 1757 jún 8. Gallo, Jozef farár
1757 jún 9. 1761 jún 2. Motessényi, František Ladislav farár
1761 jún 2. 1764 mar. 11. Matejovič, Martin farár
1764 mar. 17. 1777 - - Hrabovský, Jozef (1732-1784) farár
1777 jún 27. 1778 - - Hulimann, Jozef farár
1778 - - 1781 jún 6. Tonner Mathias farár
1781 - - +1795 máj 19. Chnorec, Juraj Martin farár
1795 jún 4. 1818 - - Dávid, Peter farár
1818 - - 1819 júl 27. Eckler, Jozef farár
1819 - - 1822 - - Seffcsik, Ján farár
1822 - - 1835 - - Méheš, Ján farár
1835 okt. 1. +1872 júl 28. Pereszlényi, Štefan farár
1872 júl - 1873 máj 27. Chovanec, Michal farár
1873 máj 27. 1894 - - Čierny, Anton farár
1892 - - 1920 - - Zsiska Michael. farár
1920 - - - - - Lipka Laurentius farár
1920 - - 1942 - - Lipka, Ján Vavrinec, OFM farár
1942 - - 1943 - - Bartoš, Ján (1911-2000) správca farnosti
1943 - - 1952 - - Drgoň, Pavol farár
1952 - - 1956 - - Mercek, Emil administrátor
1956 - - 1959 - - Dzibela, Imrich správca farnosti
1959 - - 1965 - - Nipča, Štefan administrátor
1965 - - 1990 - - Jajcaj, Blažej správca farnosti dôchodok
1990 - - 1999 júl 15. Prachár Július, farár