logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Veľké Pole

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol Všetkých svätých
Iné mená:
Veľké Pole: okres Žarnovica/Banskobystrický kraj (Tekovská stolica)
1773 Velkapolya, Hoch-Wiesen, Welkapola, 1786 Hochwiesen, Welkapolya, 1808 Velkopolya, Velkapolya, Hochwiesen, Welké Pole, 1863–1882 Velkapola, 1888 Nagymező, 1892–1913 Pálosnagymező, 1920 Veľké Pole, 1927–1948 Veľké Pole, Hochwiesen, 1948– Veľké Pole
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Píla (347), k. sv. Lukáša (1762).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Banskobystrická
Stručné dejiny:
Farnosť je starobylá. Pazmáňov katalóg ju pozná pod menom „Velyka Polya“. Vo farnosti pôsobila rehoľa pulínov. Reformácia sa pokúšala tu zapustiť korene, ale márne. Rehoľa to zmarila.
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1300 až 1600 - - - Pavlíni z kláštora v Lefantovciach spoločná správa
1332 medzi 1337 - - - Matej (1332,Veľké Pole) kňaz
1561 - - - - - Štefan(Veľké Pole) farár
1637 - - 1638 - - Spomína sa anonymný farár farár
1665 okt. 14. 1673 - - Kerniacsek, František farár
1673 apr. 3. 1675 aug. 9. Diviačič, Michal farár
1676 - - 1687 - - Bedič, Jakub farár
1687 - - 1691 - - Brezáni, Ján farár
1691 - - 1692 - - Maróthi Michael farár
1692 sept. 29. 1695 apr. 25. Seniglovič, Juraj Ján farár
1695 apr. 14. 1700 - - Derkay, Michal farár
1700 aug. 4. 1702 - - Repp, Dominik farár
1702 mar. 30. 1704 jan. 10. Schretter, Karol Juraj farár
1704 feb. 8. 1707 - - Hunicz, Pavol farár
1707 - - 1718 - - Cíger, Matúš Juraj farár
1718 - - 1718 - - Kobey Juray farár
1718 apr. 24. 1720 apr. 17. Herbort, Jozef farár
1720 máj 16. 1724 mar. 20. Tarhay, Michal farár
1724 apr. 27. 1726 - - Raab, Martin farár
1726 jún 19. 1730 - - Guzmann, Matej farár
1730 aug. 12. 1731 mar. 12. Peller, Matej farár
1731 mar. 29. 1736 - - Holbig, František farár
1736 mar. 4. 1782 - - Heinrich, Žigmund farár
1782 - - 1786 - - Greguš, Martin farár
1786 - - 1791 - - Klein, Ján (Zvolen, 1534) farár
1791 - - 1796 - - Ortler, Móric farár
1796 - - 1809 - - Čekan, Anton farár
1809 - - 1813 - - Fürbier Ferdinand farár
1813 - - 1819 - - Štrba, Ján farár
1819 - - 1838 - - Faller, Ignác farár
1838 - - 1842 - - Furtner František farár
1842 - - 1857 - - Dérer, Vavrinec farár
1857 - - 1858 - - Sásik, Ignác farár
1858 - - 1884 - - Vagner František farár
1884 - - 1919 - - Schifferdecker, František farár
1919 - - 1921 - - Fegyveres, Viliam farár
1921 - - 1932 - - Klein, Anton farár
1933 - - 1939 - - Sojčák, Andrej farár
1939 - - 1945 - - Maday Jozef farár
1945 - - 1950 - - Dekýš, Jozef správca farnosti
1950 - - 1955 - - Drienko, Alojz správca farnosti
1955 - - 1959 - - Fekete, Vojtech správca farnosti
1959 - - 1963 - - Kamhal, Vojtech správca farnosti
1963 - - 1967 - - Wahlandt, Vincent správca farnosti
1967 - - 1969 - - Klaiban, Rastislav správca farnosti
1969 po - 1977 - - Uhrovský, Jozef správca farnosti
1977 - - 1985 - - Fritz Anton správca farnosti
1985 - - 1988 - - Marcin, Ján administrátor