logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Veľké Ozorovce

Zriadenie:
zmienka 1332
Titul kostola:
P. M. Narod. (1890)
Iné mená:
Veľké Ozorovce TV/KI zemplín. 1773 Nagy-Azár, Welke Ozorowcze, 1786 Nagy-Azár, [Welké] Ozorowce, 1808 Nagy-Azar, Welké Ozorowce, 1863–1913 Nagyazar, 1920– Veľké Ozorovce
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Malé Ozorovce (300), k. sv. Márie Magd. (1967), 2. Zempl. Teplica (700), k. Narod. sv. Jána Krst. (1948), 3. Zbehňov (200).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Košická

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Ján(Veľké Ozorovce,1332) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Cosmas(Zemplínska Teplica,1332) kňaz
1718 - - 1720 - - Aranyossy, František farár
1720 - - 1722 - - Kilián, Daniel farár
1722 - - 1724 - - Kvattay, František farár
1724 - - 1725 - - Szartoris, Juraj administrátor
1725 - - 1728 - - Szegedy, Juraj farár
1728 - - 1732 - - Kis, Ján farár
1732 - - 1739 - - Sztancsik, Juraj farár
1739 - - 1742 - - Szirkovszky, Tomáš farár
1742 - - 1747 - - Ivanovič, Martin farár
1747 - - 1772 - - Kosztek, Martin farár
1773 - - 1790 - - Vitlinský, Alexander farár
1791 nov. - 1807 - - Gosztonyi, Alojz, de Eadem farár
1807 - - 1829 - - Bohucký, Michal administrátor-farár
1829 - - 1830 - - Križanovský, Jozef administrátor
1830 - - 1832 - - Tarovský, Ján farár
1832 - - 1855 - - Duplinszky, Juraj farár
1855 - - 1855 - - Hajtinger, Ján (1821-1900) administrátor
1855 - - 1857 - - Prámer, Alojz farár
1857 - - 1873 - - Schleiminger, Alexander farár
1873 - - 1887 - - Auerhammer, Anton farár
1887 - - 1910 - - Dörner, Karol farár
1910 - - 1910 - - Árvay, Michal administrátor
1910 - - 1934 - - Miklušica, Šimon administrátor-farár
1934 - - 1936 - - Gergeľ, Michal excurrendo z Plechotíc
1936 - - 1947 - - Árvay, Michal farár
1947 - - 1950 - - Sijarto, Andrej administrátor
1951 - - 1952 - - Šišler, Štefan správca farnosti
1952 - - 1959 - - Árvai, Ján administrátor
1959 - - 1972 - - Prokop, Jozef správca farnosti
1972 - - 1978 - - Gajdoš, Tomáš, OP správca farnosti
1979 - - 1982 - - Tkáčik Ján administrátor
1982 - - 1990 - - Kertis, Miroslav administrátor
1990 - - 1995 - - Bajus, Marko farár